Hem | Politik | Föräldrakooperativa förskolan Vikingen vann mot kommunen!

Föräldrakooperativa förskolan Vikingen vann mot kommunen!

Det här kan man läsa på SR Uppland:
Den föräldradrivna förskolan Vikingen i Bålsta har i dag segrat i tvisten mot Håbo kommun. Kärnfrågan har varit huruvida Vikingen gör rätt, som i brist på ordinarie utbildad personal tar in föräldrar till hjälp för enklare sysslor.

Det här har kommunen ansett vara ett brott mot skollagen. Nu har Förvaltningsrätten i Uppsala prövat frågan och finner inte att Vikingens agerande strider mot lagen.

Vi vill gratulera till att förnuftet får segra och ett Vikingen och andra föräldrakooperativ får fortsätta sin verksamhet med de rutiner man där gemensamt kommit fram till och som fungerar så bra, för anställda, för föräldrar och inte minst för barnen! Stort Grattis.

Tomas Alm
Ordförande FP - Folkpartiet Liberalerna i Håbo

--------------------------------------------------------------------

Läs domen här