Hem | Politik | Sex Mälardalskommuner i gemensamt upprop till SJ och Trafikverket

Sex Mälardalskommuner i gemensamt upprop till SJ och Trafikverket

image

Håbo kommun kräver tillsammans med fem andra Mälardalskommuner att SJ och Trafikverket tar frågan om tågpendling i regionen på allvar. Kommunerna kräver bland annat att antalet tågavgångar till Stockholm inte ska minskas.

De betonar också vikten av att bygga ut spårkapaciteten mellan Kallhäll och Tomteboda till fyra spår mot dagens två för att inte gå miste om miljardbelopp i samhällsekonomin.

Det är kommunerna Enköping, Håbo, Arboga, Köping, Örebro, samt Västerås stad som skickat ett gemensamt brev till ledningen för SJ, respektive Trafikverket. I brevet understryker de att möjligheterna till pendling är nyckeln till hela regionens utveckling.

"För att Sveriges näringsliv ska kunna bibehålla och stärka konkurrenskraften i den globaliserade ekonomin är specialiserande och ökat tillgänglighet till större marknader nödvändig, liksom ökad tillgänglighet till arbetskraft, forskning och utbildning. För att möjliggöra denna utveckling i Stockholm-Mälardalen är effektiva kommunikationer en nyckelfråga", skriver kommunerna.

Pålitlig kollektivtrafik är också en hörnsten i arbetet med hållbar utveckling och miljövänliga transporter; om inte tågen går i tid eller om det är svårt att få sittplats ser allt fler resenärer ingen annan utväg än att ta bilen. Kommunerna i Mälardalen marknadsför sig med goda tågförbindelser, attraktiva bostäder och mark för etablering. Punktliga tåg är en förutsättning för detta arbete.

Kommunerna kritiserar också SJ för att de tagit bort avgången 07:14 i senaste tidtabellen och begär att få svar på hur SJ tänkt lösa de problem som uppstått med vagnsbrist och trängsel.

Källa: Håbo kommun