Hem | Politik | Håbopolitiker vägrar svara på frågor om USA resan

Håbopolitiker vägrar svara på frågor om USA resan

image

I november kommunfullmäktige fick vi oss presenterad en reserapport avseende politikers och VD,s resa till USA. Denna rapport var mycket ofullständig och innehöll inte det viktigaste en reserapport ska innehålla.

Syftet i en reserapport är att den ska innehålla ett utfall och kostnad för avsedd resa. Den innehöll ett felaktigt syfte som inte hade med Håbohus att göra, ej heller står det i bolagsordningen att Håbohus ska ägna sig åt integrationsfrågor och speglade inte heller något syfte som ligger inom Håbohus ansvarsområde.

Ett utfall från resan skall innehålla ett mervärde, varför resan till USA var värd att företa i stället för att göra den till Södertälje eller Malmö som medborgarna krävde.
Kostnaden för resan var överhuvudtaget inte omnämnt i rapporten som ska vara en del av mervärdet för denna utflykt.
Trots detta så stiger 4 partiledare och en riksdagsman upp i talarstolen och rosar denna så ofullständiga reserapport. Endast Leif Lindqvist (V) underkände rapporten med orden ”vad har Håbohus att göra med denna resa”.
Tomas Alm hade framfört i KS veckan innan att FP rekommenderade KS att stoppa resan. Det Håkan Welin framförde i KF var hans egen och inte partiets mening.

Vi medborgare och tillika skattebetalare måste börja ställa krav på politikers nöjesresor och deltagande i kurser som historiskt visat sig inte innehålla något mervärde för medborgarna, utan bara för dem själva. Den kurs som ett antal politiker deltog i nu i våras och som handlade om extremism, hur den uppstår och hur man bemöter den, har inte heller resulterat i någon handlingsplan. Att extremism kommer till Håbo kan väl inte vara någon nyhet och då ska vi vara beredda att möta den.

Med anledning av vad jag sagt här ovan vill Jag ställa följande frågor till Fredrik Anderstedt, Ewa Staake och Agneta Hägglund:
1. Vad blev mervärdet av er resa till USA i förhållandet till om ni skulle åkt till Södertälje i samma syfte? FA
2. Vad blev den totala kostnaden för er alla 3 som åkte till USA? FA
3. Varför deltog ingen politiker eller representant från Håbohus på några av de seminarier (5) som handlade om integration och som SABO ordnade under 2012 inför resan? FA
4. Varför svarar du inte på frågor som folkvald som skickats via mail om denna resa? FA
5. Har du för avsikt att avgå som ordförande i Håbohus AB? FA
6. Vad blev mervärdet att din resa i våras till Frankrike på kyrkorådets bekostnad? FA
7. Vad blev den totala kostnaden för er alla som var med på Frankrike resan? FA
8. Var finns integrationsplanen när kontrakt med migrationsverket tecknats 2009 och 2011?
9. Kommer Håbokommun att tåla en granskning av Kommungranskarna? AH

Håkan Sundström