Hem | Politik | Medborgarförslag till Håbo KF den 23 september 2013

Medborgarförslag till Håbo KF den 23 september 2013

image

(Insändare) Annonseringen i BUBB av ”Håbo idag” måste upphöra! Med detta inleds medborgarförslaget till nästa kommunfullmäktige, där två håbobor vill att kommunen tar i egna händer dess egen information för att behålla sitt oberoende ställning.

Annonseringen som Håbo kommun har av ”Håbo idag” bör omedelbart upphöra. Anledningen är att en person i ledande befattning i kommunen tidigare kontaktat ansvarig utgivare och VD för Bålsta Upplandsbro Bladet och uppmanat honom att inte publicera kritiska insändare som berör kommunens politiska ledning och deras agerande. Detta strider mot den demokratiska regeln som finns i grundlagen att yttrandefrihet råder i Sverige.

Med det förfarande som den personen vidtagit betyder det att kommunen kan stoppa alla kritiska insändare och därmed tysta det fria ordet som nu skett här i Håbo. Att styra media och stoppa kritik strider mot grundlagen och måste omedelbart beivras.
Håbo kommun är en stor annonsör i BUB-Bladet. Sannolikt därför har VD gått den personen tillmötes och gjort detta till en affärsidé som medgivit denna odemokratiska gärning. Vi kan skönja denna strategi genom att kritiska insändare från Upplandsbro får en större plats i bladet, kanske i hopp om att göra samma uppgörelse med grannkommunen.

Förslag:
Håbo kommun med en folkmängd på ca. 20.000 personer, med en stark utvecklingspotential i Mälarregionen bör ha ett eget informationsblad. Att förlita sig på, ett annonsblad där man delar utrymme med annonsörer med helt annan information kan bli belastande och kontra-produktivt. Dessutom, vad skulle hända om annonsbladet kommer på obestånd? Eller att VD med redaktionen öppnar för annonsörer vars verksamhet strider mot den policy som kommunen med dess olika verksamhetsgrenar har?
En tidning eller en kommuns styrande ledning får inte bli beroende av varandra och därigenom styra informationen i en viss riktning. Därför behövs ett oberoende informationsblad.

Håkan Sundström
Jan-Eric Hernkrantz

Läs tidigare insändare: Håbo kommun begränsar yttrandefriheten