Hem | Politik | På måndag är det kommunfullmäktige

På måndag är det kommunfullmäktige

image

Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 23 september kl 19.00

Vid sammanträdet kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

 •     Förslag om markförsäljning inom området Björnbro/Logistik Bålsta, del av Lundby 2:1, Bålsta tätort
 •     Till sammanträdet inlämnade medborgarförslag för beredning
 •     Redovisning av berett medborgarförslag om inrättande av naturreservat vid Hummeldal/Österkvarn, Skokloster
 •     Redovisning av berett medborgarförslag om att "stimulera småhusägare att energieffektivisera sina fastigheter"
 •     Redovisning av berett medborgarförslag om inrättande av en hundrastgård inom Bålsta tätort
 •     Redovisning av beredd motion om införande av system med politiska lärlingar, motionär: Tomas Alm (FP)
 •     Redovisning av beredd motion om ökad vistelsetid i förskolan för barn till föräldralediga, motionär: Anders Nilfjord (FP)
 •     Socialnämndens redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap Sol
 •     Förslag om kommunal borgen för bostadsrättsföreningen Väppeby 2, org nr 769611-3799
 •     Uppföljning av verkställighet
 •     Förslag till investeringsbudget år 2014 med plan 2015-2016 och budgetstyrprinciper
 •     Förslag till dels justerade valdistrikt och dels till namn på distrikten - inför de kommande valen år 2014
 •     Förslag till regler för kulturstipendium i Håbo kommun

Fullmäktiges sammanträde hålls i kommunhuset i Bålsta och är öppna för allmänheten. Sammanträdet startar klockan 19.00 med allmänhetens frågestund samt inlämnade medborgarförslag.

Kommunfullmäktigesammanträdena sänds direkt via kommunens Bambuserkanal (http://bambuser.com/channel/H%C3%A5bo+kommun).

Eftersändning är möjlig dels i sin helhet via Bambuserkanalen ovan men även uppdelat per ärende här på kommunens webbplats.

Källa: Håbo kommun