Hem | Politik | 600 nya jobb kan hamna i Håbo

600 nya jobb kan hamna i Håbo

image

Som SR Upplandsnytt berättar kan KF-konsernen, med bl. a. COOP, komma att etablera ett stort lager i kommunen om markförsäljningen godkänns av kommunfullmäktige på måndag.

Det är företagsgruppen Kilenkrysset som vill köpa en stor del av kommunens mark, och ambitionen är alltså att de ska bygga åt bland annat KF-koncernen, som kan ge uppemot 600 nya jobb i kommunen.
Beslut om den här markförsäljningen tas i kommunfullmäktige i Håbo kommun nu på måndag (Punkt nr1: Förslag om markförsäljning inom området Björnbro/Logistik Bålsta, del av Lundby 2:1, Bålsta tätort)

Kommunens strategiska läge i Mälardalsregionen lär vara en av de orsakerna som gör affären aktuellt.

Attila Gal
HåboPortalen
attila@haboportalen.se