Hem | Politik | En medborgares tankar

En medborgares tankar

image

Om du surfar in på en kommuns officiella hemsida och där läser du ett inlägg som heter Kommundirektörens tankar, uppfattar du att du läser kommundirektörens privata blogg eller tror du att han/hon ger sin syn på kommunala angelägenheter, i rollen som kommundirektör? En officiell synpunkt från kommunhusets allra högsta tjänsteman kanske? Det borde man kunna ställa frågor om och ha synpunkter på, eller?

Vems tankar?
Håbo kommuns kommundirektör Per Kjellander har en månatlig blogg på kommunens hemsida (www.habo.se) under katalogen Startsida/Kommun och politik/Press- och informationsmate.../ Kommundirektörens tankar.

Där
publicerade han bland annat ett inlägg med titeln 11 september - att vara en superkommun där man kan läsa följande:
"... jag tror tyvärr att de flesta av Sveriges kommuner har så kallade rättshaverister eller invånare med likartat beteende. Det skapar problem, ibland stora sådana. Dessa personers beteende kan se ut på olika sätt, allt från våld (och hot om våld) mot politiker och medarbetare, till mailbombning med märkliga frågor och anklagande insändare i lokaltidningar. Jag har mött ganska många genom åren och något som brukar förena dem är att de är mycket medvetna om att det finns personer som agerar så här. De tar avstånd från dessa, men inser sällan att de själva tillhör denna grupp.
Våld, hot och rena trakasserier ska vi aldrig acceptera men vi måste komma ihåg att vi är en offentlig verksamhet som ska stå för öppenhet och service. Då måste vi i väldigt stor utsträckning ha tålamod med dessa energitjuvar, hur frustrerande det än är."

Per Kjellander konstaterar för oss alltså, på kommunens officiella hemsida, att i Håbo finns det rättshaverister (eller invånare med likartat beteende (?)) som våldför sig och hotar med våld och ställer märkliga frågor och skriver anklagande insändare i lokaltidningar. Dessa är dessutom energitjuvar, som han måste ha tålamod med, hur frustrerande det än är. Han anklagar mao för honom kända medborgare i Håbo att de skriver anklagande insändare... För det måste väl vara medborgare i Håbo kommun han menar? Inte i Mullsjö eller Torsås kommun? Vi får väl hoppas på att han polisanmälde alla dessa hot mot demokratin för att skydda personalen? Vi tackar för informationen! Nu ville vän av ordning gärna veta vilka dessa demokratisabotörer är, men där blev det stopp.

Undrande medborgare - utan svar i sakfråga från kommundirektören
Medborgare Håkan Sundström var inte sen, och ville veta vilka av medborgarna i Håbo kommundirektör Kjellander menade, så han mailade följande frågor:

"Har med avsikt väntat 14 dagar på en förklaring från dig varför du kallar en grupp människor här i Håbo för rättshaverister och energitjuvar. Detta är nervärderande och kränkande ord från en kommundirektör.

Därför vill jag ställa följande frågor till dig som jag hoppas få ett svar på inom den tidsrymd som specificeras i det dokument du själv signerat och som heter ”Policy för synpunktshantering” dokument nr: KS 2009/100 nr 2009.2619.
Mina frågor är följande:

1. Vad har du för underlag som ger dig rätt att kalla en grupp av Håbos medborgare för rättshaverister och energitjuvar?
2. Tillhör jag den grupp av medborgare som du benämner rättshaverister och energitjuvar?
3. Om du anser mig tillhöra denna grupp så vill jag veta vad jag har gjort för fel, så jag kan ändra mig.
4. Får jag inte granska förvaltningars arbeten och ifrågasätta besluten, när det handlar om slöseri med skattemedel?
5. Har du fått ditt uttalande sanktionerad av politiken?
6. Du skriver ”rättshaverister och energitjuvar” så måste du avse flera personer. Vilka är de personerna?
7. Kommer du att dementera dina uttalande och be om ursäkt eller..?
8. Skulle gärna se fram mot en kommentar från övriga partiledare."

 Per Kjellanders svarade:
"Jag har mottagit e-postmeddelandet från dig. Mina åsikter och tankar omfattas inte av Håbo kommuns synpunktshantering."

Kommunens policy för synpunktshantering
Håbo kommuns policy för synpunktshantering (Policy för synpunktshantering - Håbo kommun (.pdf) undertecknat av kommunanställd kommundirektör Per Kjellander, ger direktiv till kommunanställde om hur synpunkter ska hanteras, med syftet bland annat att "öka trovärdigheten och legitimiteten för den kommunala verksamheten genom att visa att vi tar invånarnas/brukarnas synpunkter på allvar. 

Även andra undrar
En annan medborgare i Håbo kommun, Jan-Eric Hernkrantz, blev också nyfiken på vilka dessa rättshaverister och energitjuvar är så även han skickade sina frågor till Per Kjellander:
"Kommundirektörens tankar – främst avsedda för Håbo kommuns medarbetare. Eftersom du vänder dig till dina medarbetare och beskriver utomstående personers kritik mot kommun-ledningens sätt att sköta verksamheten med våra skattepengar som rättshaverister vill jag ha en förklaring. Vilka av oss beskyller du för att vara rättshaverister? Och i vilket avseende? Sluta mumla i skägget och var tydlig, så att vi kan bemöta ditt påhopp. Det är tydligt att du, och även ledande politiker, genom att skydda varandra, på alla sätt vill rättfärdiga era beslut och handlingar inför medarbetarna, utan kritik utifrån. Det är uselt. Jag håller med om att Håbo kommun är en ”superkommun”. Men vi saknar en ”superledning” och ”super-politiker”.
Han har ännu inte fått svar på sina frågor....

Låt oss leka med orden och vara fortsatt allmängiltiga och retoriska. Jag tror tyvärr att de flesta av Sveriges kommuner har så kallade kommundirektörer eller andra chefer med likartat beteende. Det skapar problem, ibland stora sådana för kommunen. Dessa personers beteende kan se ut på olika sätt, allt från chefsfasoneri och härskarteknik mot medarbetare och medborgare, till att inte svara på medborgarnas (vilkas skatter betalar deras löner) märkliga frågor och anklagande insändare i lokaltidningar. Jag har mött ganska många genom åren och något som brukar förena dem är att de är mycket medvetna om att det finns personer som agerar så här. De tar avstånd från dessa, men inser sällan att de själva tillhör denna grupp.
Ignorans och översitteri ska vi aldrig acceptera men vi måste komma ihåg att vi har rätt att granska och övervaka offentlig verksamhet som ska stå för öppenhet och service och dialog och snabb synpunktshantering. Då måste vi i väldigt stor utsträckning ha tålamod med dessa dialogskygga chefer och direktörer, hur frustrerande det än är.


Till sist, några ytterligare ord från kommunens hemsida:
"I Håbo bemöts innevånarna med respekt och rättvisa. Det finns närhet och dialog. Kommunen kännetecknas av öppenhet och det är lätt att kommunicera med alla verksamheter. Informationen är snabb, tydlig och korrekt”. - Håbo kommuns Vision 2015

Tjena mors!

Attila Gal
HåboPortalen
0727-346 046