Hem | Politik | Enhet – för ett nytt politiskt tänkande

Enhet – för ett nytt politiskt tänkande

image

En enhet som är enig om ett väl fungerande samhälle där människor lever i harmoni med varandra och naturen, finns den? Absolut! Det politiska partiet Enhet, som har funnits sedan 1990 arbetar för ett samhälle på människans och naturens villkor. Enhet ser också människans djupare behov, inte bara de materiella, och arbetar för ett fredligt samhälle med utgångspunkt i alla människors lika värde.

År 1990 var kanske inte samhället redo att ta till sig partiets budskap, men i dag har vårt tänkande mognat och väldigt många är nu på samma linje som Enhet. Partiets visioner beskriver samhället som det stora flertalet människor önskar att det ska se ut.

Enhets visioner – ett samhälle på människans och naturens villkor
Anders Axner i Skokloster är vice ordförande i partiet och förklarar öppenheten för förändringar i samhället på följande sätt.
– Fler och fler känner av det paradigmskifte som pågår i världen. Vi upplever lättare att vi alla är en del av "moder jord". När vi är ute i naturen eller känner inre stillhet så är vi ofta i harmoni med det som är omkring oss. Jag upplever att kärleken inom oss ökar och att vi allt mer värnar om djur, natur och medmänniskor. Det är denna samhörighet som gör att vi inte längre vill "utnyttja" vare sig djur, natur eller människor, utan leva i samklang med vår omgivning.

Enhet för en rik gemenskap
– Partiet arbetar med en helhetssyn på människan, naturen och samhället. Vi menar att ett fredligt och hållbart samhälle börjar inom varje människa och utgår från den grunden. Genom att förstå människans existentiella/själsliga behov skapar vi förutsättningar för en rik gemenskap människor emellan och ett starkt samarbete för samhällets goda. Vi arbetar bland annat för en generell basinkomst för alla. En trygg människa är en rik människa. Det är den sortens rikedom vi behöver utveckla och som partiet Enhet nu vill lyfta in i svensk politik, avslutar Anders och hänvisar till partiets hemsida www.enhet.se för mer information.

Tommy Hildorsson