Hem | Politik | Restaurang i BCJF?

Restaurang i BCJF?

image

(Insändare) Varför vill majoriteten bygga om gymnasiets matsal? Jag tycker att matsalen idag är proper och fungerar väl. Varför då lägga ut 200 000 kr på en ombyggnation. Det finns betydligt mer angelägna saker som saknar finansiering inom kommunen.

Det har man redan sagt i delårsbokslutet som pekar mot ett underskott på 1 400 000 kr och minskat investeringen från 400 000 kr till 200.000 kr. Jag tycker man helt ska avstå ifrån investeringen.

Förslaget kommer ursprungligen från Bålstapartiet. De lyckades för ett par år sedan få igenom att en ny entré byggdes för att matsalen skulle bli en ”restaurang”. Undrar vad den dörren kostade? Mig veterligen har aldrig denna dörr använts.
Centerpartiet har hela tiden motsatt sig investeringarna i en ”restaurangmatsal”. Vi anser att det finns mycket mer angelägna behov, inte minst inom skolans verksamhetsområde, som behöver tillskott.

Lisbeth Bolin
Centerpartiet, ledamot av bildningsnämnden