Hem | Politik | Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder

image

Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 16 december kl 19.00

Vid sammanträdet kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

  •     Budget och mål 2014, plan 2015-2016
  •     Förslag till detaljplan för Kvarter nr 3 Logistik Bålsta, omfattande del av fastigheterna Skörby 5:1, Lundby 2:1 m.fl., Håbo kommun, Uppsala län - antagande
  •     Förslag till detaljplan för Glastomten, Bålsta 1:16 och del av Bålsta 1:614 m.fl., Bålsta tätort - antagande
  •     Förslag till upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling i Håbo kommun
  •     Förslag till reglementen för kommunens nämnder från 2014
  •     Redovisning av berett medborgarförslag om att synskadade ska ingå i personkrets 3 och på så vis få ledsagning enligt LSS
  •     Förslag till regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg med anledning av ändrad vistelsetid
  •     Eventuella valärenden


Fullmäktiges sammanträde hålls i kommunhuset i Bålsta och är öppna för allmänheten. Sammanträdet startar klockan 19.00 med allmänhetens frågestund samt inlämnade medborgarförslag.

Samtliga kommunfullmäktigesammanträden kan ses via webben.
Kommunfullmäktigesammanträdena sänds direkt via kommunens Bambuserkanal (http://bambuser.com/channel/H%C3%A5bo+kommun).

Eftersändning är möjlig dels i sin helhet via Bambuserkanalen ovan men även uppdelat per ärende här på kommunens webbplats


Källa: Håbo kommun