Hem | Politik | Upphandlingar för nära en halv miljard

Upphandlingar för nära en halv miljard

image

I måndags hade Håbo kommuns fullmäktige sammanträde. På dagordningen fanns nya förslag om upphandlingsregler, policy såväl som styrdokument. Kvalitativt ett steg i rätt riktning. Man har också lyft fram småföretagen i sammanhanget vilket är bra. Men uppföljningsregler saknades.

Håbo kommun handlade för 420 miljoner kronor 2012 och 2014 torde det bli större summor och längre fram ännu mer. Framöver kommer kommunen genomföra upphandlingar av elbilar, av all gemensam infrastruktur, av gator och allmänna platser inom exploateringsområdet. av VA-anläggningar och projektering, upphandling, antagande av anbud samt genomförande av ny-, om- och tillbyggnad av kommunala byggnader, bland annat.

Detta blir ganska stora summor. Fullmäktige beslutade även, på förslag från undertecknad, att ett tillägg görs i styrdokumentet om att särskild uppföljning av upphandlingarna görs. Detta är viktigt med tanke på de stora belopp det handlar om, inte långt ifrån halva omsättningen av kommunens driftsekonomi. Kommundirektören reagerade negativt på detta förslag och menade att det redan finns ett instrument för detta benämnt internkontroll.

Men den internkontroll kommundirektören refererar till är bristfällig avseende uppföljning av upphandlingssystemen och tillämpningen av regelverket när det gäller upphandlingar, i hela kommunen. För upphandlingar, inte minst av den omfattning det rör sig om, krävs ett separat uppföljningssystem. Och jag anser att det är en självklarhet att en myndighet ska kontrollera att de varor och tjänster som den tar emot och använder i verksamheten också ska uppfylla samtliga krav som faktiskt har ställts i upphandlingen och som man sedan beställt och betalat för.

Vi får hoppas att kvaliteten på upphandlingen blir bättre med de nya reglerna och att våra egna företag i Håbo kommun lättare kan delta i kampen om uppdragen.

Håkan Welin
Folkpartiet