Hem | Politik | Är det fler politiker som lyfte ersättningar felaktigt ?

Är det fler politiker som lyfte ersättningar felaktigt ?

image

(Insändare) Vi, medborgare i Håbo kommun, skall nog trots K-H Nannings felsteg vara tacksamma för hans dumhet. Genom avslöjandet kan vi också sätta fokus på den politikermaffia, som med sina medlöpare, under en längre period än K-H Nannings, lurat till sig ersättningar som de ej har varit berättigade till.

Dessutom till betydligt större belopp än de K-H Nanning har blivit polisanmäld för av vår kommundirektör Per Kjellander. Redan 2011 påtalade Håkan Sundström att oberättigade ersättningar betalades ut till våra politiker. En påtalan som besvarades med att inga felaktigheter kunde upptäckas vid de rutinkontroller som gjordes från ansvarigt håll. Eftersom jag är refuserad med mina insändare om våra politikers vansinnigheter i BUB-bladet och Ena-Håbo Tidningen kommer jag att lämna mina dokumenterade ”upptäckter” beträffande ovanstående till Upplandsradion.

Det är min möjlighet att sprida information om angelägenheter som berör alla på något sätt, som skattebetalare eller som verkar inom eller nyttjar våra skattefinansierade verksamheter, bör ha vetskap om. Jag har också föreslagit Håbo kommun att vi skulle ha ett eget informationsblad där vi förutom kommuninformation även skulle ha ett utrymme för kritiska synpunkter, något som idag inte existerar. Istället köper man tjänster av ägarna till BUB-bladet och Håbo-Ena Tidningen för belopp över 650.000 SEK årligen och slipper kritiska synpunkter på politikers sätt att sköta sina förtroendeuppdrag.

Återstår bara att följa denna politikermaffias fortsatta agerande. Kommer de att vara lika rakryggade som K-H Nanning och lämna sina politiska uppdrag? Kommer kommundirektör Per Kjellander att ha samma brådska att polisanmäla dessa personer?                                                                                                                                           

2014 kommer att bli ett intressant valår!

Jan-Eric Hernkrantz