Hem | Politik | Medborgarförslag togs inte emot

Medborgarförslag togs inte emot

image

(Insändare) Till kommunfullmäktige den 24 mars inlämnades ett medborgarförslag som kommunfullmäktiges ordförande Owe Fröjd vägrade att behandla med motiveringen att förslaget handlade om myndighetsutövning mot enskild personärende.

En begäran om en förklaring vad "myndighetsutövning mot enskild personärende" betyder, lämnades in utan svar från Owe Fröjd. Den troliga orsaken var att förslaget behandlade kommunpolitiker och tjänstemännen aggerande som inte fick komma i dagen. Nedan kan ni läsa innehållet i förslaget och själva avgöra och ställa frågan, VARFÖR?
 
Medborgarförslag till Håbo Kommunfullmäktige den 24 februari 2014
Med anledning av att kommunens politiker och tjänstemän vid upprepade tillfällen har använt kommunens hemsida i egna syften, så måste kommunens etiska regler uppdateras.

Första gången var 2007 när ett politiskt pressmeddelande publicerades på kommunens hemsida, där en ledamot från Folkpartiet blev kränkt för sina åsikter.
Nu i september 2013 hände det igen, där en av kommunens högt uppsatt tjänsteman i sin krönika kränker en grupp medborgare genom att kalla dem för ”rättshaverister och energitjuvar” samtidigt som han publicerade krönikan på kommunens hemsida för offentlig beskådning. Anledningen ska ha varit för att de utnyttjade sina demokratiska rättigheter att lämna in medborgarförslag till KF för behandling.

Denna medborgarmotion är ett parallellfall som speglar tingsrättsdomen från Östersund i februari 2014 där kommunchefer kränkt en medarbetare som slutade i ett självmord. Dessa två chefer är nu tagna ur sin tjänst.

FÖRSLAG:
Uppdatera kommunens dokument för etiska regler ”att kommunens politiker och tjänstemän inte får använda kommunens hemsida för egna syften eller bloggande”

Håkan Sundström