Hem | Politik | Pensionärer mötte politiker på Skeppet

Pensionärer mötte politiker på Skeppet

image

(Insändare) Måndagen den 5 maj kunde vi pensionärer möta våra lokala politiker i en debatt i Skeppets lokaler.

Kommunalrådet Agneta Hägglund skakade hand med publiken innan debatten. Kändes välkomnande och trevligt. Lokalen var snart fullsatt. Nio politiker hade mött upp på podiet.

Efter en inledning av samtliga partier kunde en dialog börja mellan debattdeltagarna. Mitt personliga intryck av kvällen är att våra lokalpolitiker har för lite att säga till om egentligen. När man vill ta upp vården och vårdcentral t.ex. hänvisas det till Landstinget. När missförhållandena i Idealbyn tas upp menar man att det är privatägt och inget kommunen kan göra något åt. När frågan kommer in på Bålsta centrum Galleria hänvisas till att det är privatägt. Alltså bestämmer ägarna att pensionärer inte ska få en bänk att sitta på utanför ICA. Många butikslokaler står tidvis tomma och ödsliga vilket ger ett trist intryck. Kan man inte planera långsiktigt? Man hoppas att inte bokhandeln försvinner t.ex. Vad är en ort utan en bokhandel?

När bostadsbyggandet kommer på tal. Rättare sagt bristen på bostäder hänvisas till Skanska. Man hänvisar än hit än dit. Behöver vi politiker i kommunen egentligen? De har ju inget att säga till om! Allt förefaller privatägt. Som om det inte var nog håller själva Skeppet på att sjunka! Ja, huset vi sitter och debatterar i sjunker sakta men säkert ner i dyn. Är det meningsfullt att gå och rösta? Det är ändå Håbohus AB, Skanska, UL, Landstinget, Familjeläkarna och Gallerians ägare som bestämmer. Men ändå trevligt att se våra politiker i levande livet på det sjunkande Skeppet.

Krister Karlsson

Red. anm: debatten arrtangerades av PRO Håbo, SPF Håbo och Finska Föreningen