Hem | Politik | Socialdemokraterna i Håbo vill begränsa demokratin

Socialdemokraterna i Håbo vill begränsa demokratin

image

Den 21 Augusti 2013 inlämnades ett medborgarförslag om att kommunen skall starta ett eget informationsblad för information till kommunens medborgare och inte använda sig av det kommersiella lokala annonsbladet.

Ett sådant förfarande gör att yttrandefriheten och demokratin begränsas. Anledningen till förslaget är att kommunen inlett ett samarbete med ett lokalt annonsblad där medborgarnas kritiska åsikter numera inte får framträda i lokalpressen, detta på begäran av kommunen. Detta förnekar de inblandade trots att politiken och chefredaktören på lokala media verifierat att en sådan begäran kommit från Håbo kommun. Kostnaden som kommunen betalar till annonsbladet uppgår till ca 700 000 kr per år som är en bra inkomstkälla för ett annonsblad, men gör då en motprestation att inte publiceras kritiska insändare. Medborgarförslaget avslogs av kommunstyrelsen den 19 maj 2014 med motiveringen att det blir för kostsamt att ta fram ett eget informationsblad och att en utredning visat att medborgarna är mer nöjda än riksgenomsnittet avseende den kommunala informationen utan att se och förstå konsekvenserna av att yttrandefriheten blir lidande eller försvinner helt.


Nu har redaktionen flyttat till Enköping och offererat samma paket till Enköpings kommun att börja annonsera i lokalpressen och att låta all information till medborgarna skötas av samma lokala annonsblad och därmed sparar kommunen personal inom den kommunala förvaltningen. Resultatet blir detsamma, det fria ordet kommer att begränsas även i Enköping. Nästa steg blir att erövra Upplandsbro kommun med samma strategi och därmed stänga alla vägar till att upprätthålla demokratin i regionen.

Ett annat exempel där demokratin begränsas är att vissa medborgarförslag inte får ställas i KF om de berör politiken eller de kommunala tjänstemännens utövande, trots att kommunfullmäktige 2005 beslutat att medborgarförslag får ställas. Vilket betyder att kommunens politiker och tjänstemän inte kan ifrågasättas eller kritiseras.

Den mest flagranta överträdelsen av demokratin och yttrandefriheten gjordes av kommundirektören Per Kjellander, där han i en krönika kallade en grupp medborgare för rättshaverister och energitjuvar för att de lämnade in medborgarförslag som tog tid från hans personal, trots att KF 2005 beslutat och ombett medborgarna att komma in med medborgarförslag och att bli direkt involverad i kommunpolitiken. En del politiker tycker detta förfarande är helt oacceptabelt, men förfarandet stöds tyvärr av kommunstyrelsens ordförande Agneta Hägglund. Per Kjellander varken bor eller skattar här i kommunen och borde därför vara mer återhållsam med sin kritik av medborgarna och i stället besvara kommunmedborgarnas frågor kring denna krönika som han tyvärr vägrar att besvara.

Håkan Sundström