Hem | Politik | Gör S som förr för att nå sitt mål att minska arbetslösheten?

Gör S som förr för att nå sitt mål att minska arbetslösheten?

För arbetslöshet (15-74 år) har Sverige klättrat fem placeringar från 2006 till 2013. För ungdomsarbetslöshet (15-24 år) har Sverige klättrat sju placeringar 2006-2013. Sysselsättningen i Sverige har under samma period ökat kraftigt, trots en svår global finanskris, och Sverige har nu högst andel med jobb i hela EU. Man kan därför säga att vi har närmat oss S arbetslöshetsmål sedan vi tillträdde.

Socialdemokraterna kan också nå sitt mål genom förtidspensioneringar och genom att sätta människor i olika typer av plats- och åtgärdsprogram där de arbetslösa antingen räknas som ”sysselsatta” eller som ”utanför arbetskraften”. Utformningen av Socialdemokraternas mål driver en återgång till den tidigare S-politiken som gömde människor i statistiken. Ett av de tydligaste exemplen på detta var när över 300 000 personer förtidspensionerades under 2002-2006.

S tidigare Kunskapslyft omfattade ca 100 000 deltagare per år 1998-2002. Deltagarna i det tidigare Kunskapslyftet räknades som utanför arbetskraften om studierna var på heltid.

Effektivt att ”minska” arbetslösheten – men verklig minskning?

Håkan Welin
Folkpartiet