Hem | Politik | Vakna Håbo kommun!

Vakna Håbo kommun!

Att denna medborgardialog inte fungerar kan många kommuninnevånare bekräfta som har haft anledning till en kontakt med Håbo kommun. Som personalchef är Tarja Dahlin underställd Per Kjellander och torde också omfattas av det regelverk som skapats av kommundirektören. Men Tarja Dahlin kanske tillhör samma krets som Per Kjellander och omfattas inte av den framtagna policyn trots anställningen som personalchef. Eller också, min fråga som gällde kommunalrådet Agneta Hägglunds redovisning av sin bortovaro från sin heltidstjänst på Håbo kommun, var alltför känslig att sanningsenligt besvara. Det är i så fall beklagligt att vi har tjänstemän i Håbo kommun som hjälper till och döljer det fiffel som vissa politiker ägnar sig åt.

Likaså att vi har en kommundirektör som blundar för samma saker. Det regelverk som Per Kjellander skapade 2010 visar idag med tydlighet att Håbo kommun inte fungerar i sin nuvarande organisation. En del av kommunens anställda och en del politiker följer regelverk och rutiner, andra anställda och vissa politiker har en egen agenda för sin verksamhet. Vi behöver ett nytt ledarskap med kompetens att skapa en effektiv organisation som kan utveckla Håbo kommun till den ”superkommun” vi vill vara. Det kan inte ske med nuvarande politiska ledning. Vi behöver personer som ser det politiska arbetet som ett förtroendeuppdrag från oss kommuninnevånare och inte, som ett flertal av de nu styrande politikerna, ett sätt att sko sig. 

Låt oss ändra på det i det kommande kommunvalet.   

Jan-Eric Hernkrantz