Hem | Politik | Spara eller Slösa?

Spara eller Slösa?

Den handlade om två unga flickor som hade möjligheten att välja olika ekonomiska handlingsalternativ i de händelser som omgav dem i vardagen. Som framgår av deras namn var ”Spara” sparsam med sina ekonomiska utsvävningar, och sparade hellre en slant än att konsumera den. De utgifter hon drabbades av såg hon alltid till att ha sparade medel till. ”Slösa” däremot var ”Sparas” motpol. Så fort ”Slösa” hade pengar såg hon till att konsumera dessa. Att spara något låg inte till för ”Slösa”. Det innebar att hon ofta måste låna pengar för att klara sin vardag. Serien ”Spara och Slösa” var givetvis en pedagogisk beskrivning för oss barn så vi skulle förstå vikten av att ha en bra ekonomi.

I Håbo kommun har vi två, till antalet väljare, större partier. Moderaterna och Socialdemokraterna. I Moderaterna är Carina Lund tänkt som kommunalråd om de får majoritet i kommande kommunval. Socialdemokraterna har Agneta Hägglund som nuvarande kommunalråd. Om man ser till de löften som utlovas från dessa två partiföreträdare inför den kommande mandatperioden ser man direkta jämförelser med de flickor vi äldre fick lära känna i ”Lyckoslanten”.

Carina Lund, Moderaterna, är vårt kommunvals ”Spara”. Hon vill ha ordning och reda på våra finanser, och hon vill inte heller låna mer. Carina Lund vill också att vi ska börja betala tillbaka på vårt lån, drygt 1,3 miljarder istället för att betala räntor på 30 miljoner. Dessa pengar vill hon använda för att förbättra välfärden.

Agneta Hägglund, Socialdemokraterna, är kommunvalets ”Slösa”. Hon vill bygga bostäder, konstgräsplaner, idrottslokaler m.m.  Agneta Hägglund vill också ge mer pengar till utrustning och underhåll av våra idrottsanläggningar. Eftersom kommunen inte har egna pengar till dessa anskaffningar och utgifter vill Agneta Hägglund ta ytterligare lån på 400 miljoner.

Vi har nu ett kommunval där dessa två ”flickor” vill ha, oss äldres röster. Hur det blir kan bara ni själva avgöra. Men, det jag lärde mig av ”Lyckoslanten” och serien ”Spara och Slösa” som liten, och senare genom utbildning och erfarenheter säger mig att ”Sparas” löften är nog att föredra framför ”Slösas” alternativ trots allt. 

Jan-Eric Hernkrantz