Hem | Politik | Moderaterna i Håbo hoppar av samtal om samarbete med S

Moderaterna i Håbo hoppar av samtal om samarbete med S

image

I Håbo har Moderaterna under en tid fört diskussioner med Socialdemokraterna avseende politisk samverkan under den kommande mandatperioden.

Diskussionerna har förts i positiv anda och enighet har säkerligen varit möjlig att nå i vissa frågor, medan andra sannolikt har fått läggas åt sidan under de kommande fyra åren.

Efter det att den nya regeringens politiska inriktningar tillkännagivits i ökad omfattning och i mer konkreta former har invändningarna mot samverkan med S ökat kraftigt hos M:s medlemmar. I ett antal politiskt tunga frågor har M och S, såväl på nationell som på lokal nivå, alltför motsatta uppfattningar för att enighet skall kunna uppnås. Om dessa frågor i endräktens namn skulle läggas åt sidan under mandatperioden skulle det drabba utvecklingen av Håbo kommun på ett ofördelaktigt vis. Utifrån möjligheterna att bedriva ett för Håbo kommun framgångsrikt politiskt arbete och utifrån medlemmarnas synpunkter har M i Håbo i dag beslutat att frånträda förhandlingarna om politisk samverkan med S.

Tommy Rosenkvist           Carina Lund
Ordförande M i Håbo         Gruppledare M i Håbo