Hem | Politik | Håbo kommun har fått ett nytt ”Skipark 360”

Håbo kommun har fått ett nytt ”Skipark 360”

image

(Insändare) Kommunstyrelsens förslag att bevilja Bålsta Skidklubb ett borgensåtagande på 5,5MSEK är bedrägligt mot oss skattebetalare. Efter att ha tagit del av skidklubbens affärsplan och ekonomiska scenarier kan jag konstatera att återbetala det tänkta investeringslånet på 5,5MSEK kommer att bli svårt.

Därmed hamnar lånet hos Håbo kommun. Likaså kommer drift och underhåll av den tänkta anläggningen att hamna hos Håbo kommun. Sammantaget innebär detta att vi skattebetalare får en ytterligare påspädning av den skuldbörda kommunen redan har.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ( KSAU den 7/10 -14 ) har genom sitt förslag till beviljande av borgensåtagande och driftsbidrag till kommunfullmäktige (KF), visat en fullständig oförmåga att bedöma ärenden av detta slag. I KSAU:s underlag till KF står att läsa, citat ” Affärsplanen från föreningen som utgör beslutsunderlag är trovärdig . . . . . . ” slut citat.  Genom den rådande delegationsordningen avseende beslut i kommunpolitiken för man också  KF bakom ljuset genom sitt handlande. Genom dessa politiker har vi fått ett nytt ”Skipark 360” där skidklubbens entusiaster får ta smällen från allmänheten när det går fel. Deras ambitioner ska inte förstöras av politiker som inte behöver ta ekonomiskt ansvar för sitt handlande utan kan lägga sina beslut i knät på Bålsta Skidklubb.

Jan-Eric Hernkrantz