Hem | Politik | Håbo kommuns beslutsprocess är felaktig

Håbo kommuns beslutsprocess är felaktig

image

(Insändare) Det är helt riktigt det som framfördes i ”Ännu inte klart vad oppositionsrådet skall göra”. Förstår man inte innebörden av rollen som oppositionsråd bör man av anständighetsskäl inte ta den.

Vad värre är, att det regelverk som ska motivera oppositionsrådet tillsättande i det politiska etablisemanget inte föreligger i Håbo kommun tycks inte påverka beslutsfattarna. Här gäller att ”klia” varandra på ryggarna istället för att se till att våra skattepengar används till innevånarnas bästa. Den här politiska cirkusen, och galenskaperna, kan fortsätta av den enkla anledningen att allmänheten inte får den inblick som skulle behövas för att få stopp på det hela. Det kommunala informationsblad som jag tidigare försökt få infört tegs ihjäl, information kunde sökas på kommunens hemsida, enligt kommunansvariga. Hur många har en tillgång till dator, och hur många kan hantera densamma av våra medborgare?

De galenskaper som fortlöpande händer inom politiken påtalas av en mindre grupp personer här på HåboPortalen. Tyvärr utan att de ansvariga kommer till svar. Man tiger ihjäl galenskaperna och fortsätter som att ingenting hänt. Syns och hörs man inte, finns man inte. Därmed kan man fortsätta i det fördolda. Läser man de få inläggen på HåboPortalen som kan komma från någon enstaka politiker är man ofta noggrann med att påpeka att ”ett enigt fullmäktige” hade beslutat i ärendet.

Hur många av er känner till den delegeringsordning som införts sedan tidigare beträffande fullmäktigebeslut? Att både kommunstyrelsen och dess arbetsutskott tar beslut, av fullmäktigekaraktär, som sedan enkelt enbart klubbas vid  ett efterkommande fullmäktigemöte. Av fullmäktiges 41 ledamöter, som enligt demokratins regelverk skall ta beslut, har man överlåtit den processen och ansvaret till kommunstyrelsens 13 ledamöter alternativt kommunstyrelsens arbetsutskott, 7 ledamöter. Frågan som uppstår då blir, hur fungerar den demokratiska processen när 7 ledamöter kan ta beslut som egentligen skall beslutas av fullmäktiges 41 ledamöter. Ärenden som får konsekvenser för oss innevånare här i Håbo kommun. Kan det vara så att de inlägg  som förekommer här på HåboPortalen är beslut som fattats på en lägre nivå men sedan enligt delegeringsordningen klubbats som ett fullmäktigebeslut?

Jan-Eric Hernkrantz