Hem | Politik | Arbetsbeskrivning som inte fanns men som kanske blir en uppdragsbeskrivning

Arbetsbeskrivning som inte fanns men som kanske blir en uppdragsbeskrivning

image

Inget fel på våra lokala politikers fantasi för att motivera varför de ska höja sina arvoden, eller varför man tillsätter en ospecificerad oppositionsråd till en kostnad av 750 000kr per år betald av kommuninvånarnas skattepengar.

Agneta Hägglund (S) fortsätter att lyfta en fet månadslön utan specifikation på vad hon ska uträtta för dessa skattepengar. Våra övriga politiker är tysta, de som annars har så många synpunkter månader innan valet. 
De har inte heller någon brådska att formulera Aggneta Hägglunds göromål. Först skulle en arbetsbeskrivning komma i april hette det, men enligt kommunstyrelsens beslut i slutet av maj kommer kanske det på Kommunfullmäktiges möte den 25 juni.

Men då heter det uppdragsbeskrivning och inte arbetsbeskrivning, som det står i det bifogade dokumentent. Vill inte våra förtroendevalde förknippas med "arbete"?

Här kommer oppositionsrådets arbetsbeskrivning

Oppositionsrådet företräder den politiska oppositionen, och skall vara demokratins kvalitetssäkring genom att säkerställa att de regerande följer de demokratiska spelreglerna.

3 § Oppositionsråd:

a) Oppositionsråd, tillika ledamot av kommunstyrelsen svarar tillsammans med KSO för samordningen av kontakterna mellan majoriteten och oppositionspartierna och beredning av ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden.
b) Vid sammanträden i styrelser och nämnder där partier i opposition saknar representation eller insyn svarar oppositionsrådet för att vidarebefordra relevant information till berörda gruppledare.
c) Oppositionsrådet företräder i första hand Håbo kommun, i andra hand samtliga partier i opposition och i tredje hand det egna partiet eller eventuell politisk samverkan.
d) Oppositionsrådet har till uppgift att kalla till gruppledarmöte med oppositionen inför fullmäktigesammanträden, där så erfordras, för att informera i frågor där inte alla gruppledare har samma information.

Så länge skulle kunna en nyutexaminerad sekreterare klara av dessa uppgifter, men du tror kanske att Agneta Hägglund måste göra (inte jobba!) mycket mycket mer för att få den månadslönen hon lyfter på 43.575 kronor?
Nej, det var allt hon behöver göra som uppdrag. Slut!

Uppdragsbeskrivningen kan du läsa i sin helhet om du klickar på filen under texten.

Attila Gal
HåboPortalen