Hem | Politik | Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 15 juni kl 19.00

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 15 juni kl 19.00

image

Fullmäktiges sammanträde den 15 juni 2015 hålls på Skokloster Wärdshus, sal Rutger, i Skokloster och är öppet för allmänheten. Sammanträdet startar klockan 19.00 med allmänhetens frågestund.

Vid sammanträdet kommer bland annat följande ärenden att behandlas:


•Förslag till IT-policy, riktlinjer för styrning av IT-verksamhet samt riktlinjer för informationssäkerhet
•Detaljplan för Väppeby 6:21 och 6:52 Lindegård - antagande
•Ekonomisk delårsuppföljning per 31 mars 2015
•Förslag till ekonomiska ramar avseende drift- och investeringsbudget 2016 och plan 2017-2018
•Förslag till uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare
•Förslag till remissvar till Landstinget i Uppsala län om regionbildning
•Redovisning av berett medborgarförslag om att förbjuda försäljning och inköp samt handhavande av fyverkerier för allmänheten
•Redovisning av beredd motion: 0-vision - Ingen ung utan arbete, motionärer: Lisbeth Bolin (C), Göran Eriksson (C) och Nihad Hodzic (C)
•Förslag till avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla från och med den 1 juli 2015

Fullmäktiges sammanträde den 15 juni 2015 hålls på Skokloster Wärdshus, sal Rutger, i Skokloster och är öppet för allmänheten. Sammanträdet startar klockan 19.00 med allmänhetens frågestund.

Kompletta handlingar till sammanträdet erhålls via kommunstyrelsens kansli, telefon: 0171-525 04, via e-post och i anslutning till sammanträdet.

Se kommunfullmäktigesammanträdet live eller i efterhand på webben
Kommunfullmäktigesammanträdena sänds direkt via kommunens Youtubekanal. 

Här kan du även se sammanträdena i efterhand: https://www.youtube.com/channel/UClR2sET06aMWwJdlxl457ZQ.

Relaterade sidor & dokument

Kallelse med ärendelista och handlingar