Hem | Politik | Håboalliansen tar ansvar för Håbo kommuns ekonomi

Håboalliansen tar ansvar för Håbo kommuns ekonomi

image

Socialdemokraterna har genom aktivt samarbete med Sverigedemokraterna lagt en gemensam budget för 2016. Detta fastställdes i går, måndagen den 15/6, för Håbo kommun. Man fick också stöd av Vänstern och Bålstapartiet

PRESSMEDDELANDE 16 JUNI 2015

Att olika konstellationer kommit överens innan de formella beslutsmötena är vanligt, men att S och V genom eftergifter gör upp med SD om budgeten, den kanske tyngsta politiska frågan, är desto mer ovanligt och får väl onekligen ses som en milstolpe i Håbopolitikens utveckling.

Håboalliansen står dock fast vid att varje enskild krona av Håbobornas pengar inte används för att bedriva överbudspolitik, samt att en av Håboalliansens övergripande viktigaste målsättningar är att ta ett långsiktigt ansvar för kommunens ekonomi. Den enda procenten slår mot budgetens resultat och innebär att det överskottsmål om två procent över tiden som alla partier i kommunfullmäktige tidigare enats om bryts, om inte stora nedskärningar görs åren framöver. Till detta ska läggas hotet om ökande räntekostnader vilket kommer att skära i bl.a. skola och omsorg.

S, V, SD och Båp har utgått från vår budget och gjort smärre tillägg till denna. Detta får ses som ett gott betyg åt Håboalliansens budgetförslag att oppositionen i stort accepterat denna. Skillnaden i pengar utgör ca 10 miljoner kronor, vilket är cirka en procent av budgetens helhet.

Håboalliansen har beslutat att inte avgå, trots att S, V, SD och Båp-budgeten kommer att vara styrande för ekonomin 2016. Vi avvaktar kompletteringsbudgeten i höst. Håboalliansen har tagit det beslutet utifrån övertygelsen att vi på bästa sätt vill säkra det långsiktiga ansvarstagandet.