Hem | Politik | Förtal eller medvetet angrepp på demokratin?

Förtal eller medvetet angrepp på demokratin?

image

Med denna titel hittade HåboPortalen följande inlägg på Socialdemokraterna i Håbos hemsida (daterat 13 juni), där partiet, utan underskrift, kritiserar de, som kritiserade beslutet att utse ett oppositionsråd i Håbo, som i det fall råkar vara just Agneta Hägglund (S).

"Det har i olika sammanhang förts en bitvis hätsk debatt, sedan kommunfullmäktige i Håbo i december beslutade att det skulle inrättas ett uppdrag som oppositionsråd på deltid. En kommunmedborgare har även överklagat fullmäktiges beslut hos Förvaltningsrätten, men i domen konstateras att ”rätten finner att det inte är visat att en sådan tjänst går utöver fullmäktiges befogenheter eller annars strider mot lag”. I debatten har även ifrågasatts beskrivningen av uppdragets innehåll. Med anledning av detta vill Socialdemokraterna i Håbo göra följande kommentar.

Att vara oppositionsråd, eller för all del kommunalråd, är faktiskt inte ett sedvanligt arbete utan just ett förtroendeuppdrag. Att kommunstyrelsen vid sitt sammanträde i maj beslutade att använda begreppet ”uppdragsbeskrivning”, när man beskriver uppdragets innehåll, är på inget sätt märkligt. Att dokumentet ursprungligen kallades arbetsbeskrivning har väl närmast att göra med att just det begreppet användes i fullmäktigedebatten. Det betyder däremot inte – som vissa debattörer ironiskt påstår - att uppdraget inte är förknippat med ordentligt med arbete. Jobbet består till mycket stora delar av att kommunicera åt många olika håll: internt i det egna partiet, med de politiska meningsmotståndarna, med regionala och centrala myndigheter, föreningar, medborgare. Det är rent kränkande att ironisera över att de hel- eller deltidsengagerade politikerna inte vill arbeta!

Varför ska det då finnas heltidsarbetande politiker i Håbo och andra kommuner. Jo, av det enkla skälet att det kommunala arbetet och den kommunala utvecklingen – som numera är en ytterligt komplicerad och mångfacetterad apparat - ska styras av politiken och inte av tjänstemän. Det är ju faktiskt det som kallas demokrati! Och att kommunfullmäktige för ett halvår sedan beslutade, att det ska finnas ett oppositionsråd, är faktiskt ett uttryck för att man vill befästa och fördjupa det demokratiska inslaget i kommunen. Alla partier, inte bara de som sitter vid den s k makten, ska ha rimliga möjligheter och förutsättningar att vara ordentligt insatta i alla viktiga frågor inför nödvändiga beslut. F ö är ju situationen i kommunen sådan, att den styrs av en politisk minoritet, vilket i än högre grad motiverer att den politiska oppositionen ges realistiska förutsättningar att fungera effektivt!

Avslutningsvis skulle det kännas hälsosamt, om debatten i de här frågorna kunde föras på ett mer sakligt och sansat sätt i stället för den ironiska och ibland nästan hatiska ton som präglar en del inlägg. Att idiotförklara människor, som med stort engagemang tar en stor del av sin fritid i anspråk för att bidra till att Håbo kommun ska fortsätta utvecklas på ett positivt sätt, slår bara tillbaka på de som författar dessa inlägg. De kan ju också fundera över vilka alternativen skulle vara!

Socialdemokraterna i Håbo"

Källa: http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/uppsalalan/Nara-dig1/Habo1/

Attila Gal
HåboPortalen