Hem | Politik | Kammarrätten nekar omprövning

Kammarrätten nekar omprövning

Förvaltningsrätten avslog tidigare ett överklagande om besluten om nya arvoden till Håbopolitiker. Den Håbobo som anmälde menade att det strider mot kommunallagen att politiker själva bestämmer sina arvoden.
Kammarrätten har efter genomgång av handlingar i ärendet inte funnit några skäl som talar för att förvaltningsrättens beslut skulle vara felaktigt och nekar därför prövningstillstånd.

Då det skrivets en hel del om detta tidigare här på Portalen så är det viktigt att belysa det slutgiltiga beslutet i denna fråga, att det är så här det går till när arvoden fastställs.

Rätt eller fel lägger jag inte värderingar på i detta inlägg, och det kan ju diskuterars, men det är ju riksdagen som fastställer dessa spelregler, inte de lokala politikerna.

Owe Fröjd