Hem | Politik | Håbo kommun – en demokrati eller fåtalsvälde?

Håbo kommun – en demokrati eller fåtalsvälde?

image

Efter att ha följt kommunpolitiken, med början Skola 2000 fram till dags dato, är ovanstående rubrik intressant. Demokrati, sprunget ur grekiskan demos – folkmakt- har sin motsats i diktatur, eller synonymt, fåtalsvälde – en överhetsgemenskap som sätter demokratin ur spel.

Sätter vi dessa ytterligheter i fokus på det politiska etablissemanget i Håbo, framkommer en bild som tydligt visar våra politikers hemvist. I ett tidigare inlägg i EP svarade styrelsen i S, att demokrati var när politikerna bestämde i kommunen. En uppfattning långt ifrån den förankring av politiska beslut som ska finnas från kommunens innevånare där folkmakt ska råda. I senaste kommunalval beslutade politikerna, över huvudena på väljarna, att inrätta ett oppositionsråd. Ett ytterligare kommunalråd som skall årsarvoderas till höga kostnader. Begreppet oppositionsråd är knappast tillämpbart här. 

Den egentliga, i andra kommuner förekommande avsikten att inrätta en kommunalrådspost till ett oppositionsparti, är att bredda demokratin. Ett oppositionsparti, som genom sin numerär inte är representerad i alla politiska nämnder, får därmed möjlighet till samma information som majoriteten. Att, som i Håbo kommun, ge den rollen till det numerärt största partiet breddar inte demokratin. S är redan representerat i alla politiska nämnder. Dessutom har det utnämnda oppositionsrådet deklarerat att företräda SD kommer inte att ske.

Beslutet att tillsätta ytterligare ett kommunalråd har fått stark kritik med ett flertal insändare både i EP och HP. Något motiv för tillsättandet från ansvariga politiker har inte lämnats. Det enda svar, som ofta återkommer i olika ärenden, är att beslutet är taget av ett enigt fullmäktige, eller också, i demokratisk ordning. Dock kan konstateras att någon breddning av demokratin föreligger inte, därmed faller det argumentet.

I insändaren ”Kränkande påhopp” i EP 2015-09-07 ondgör sig styrelsen Håbo Arbetarkommun över den reaktion kommuninnevånare känner i vissa hanteringar och ärendebeslut som tas av den politiska majoriteten. Är styrelsen i Håbo Arbetarkommun fullt medveten om hur det står till med Håbo kommun? De flesta verksamhetsområdena är eftersatta, begär man åtgärder från ansvariga får man höra ”det finns inga pengar”. Kommunen förfaller. Mer pengar till politikers ersättningar och till ett ytterligare kommunalråd, med en oklar befattningsbeskrivning, klingar osunt i en tid när alla ska spara för att få kommunen på fötter igen. Istället för att sakligt motivera tagna beslut i de frågor som ställs, har de styrande politikerna valt att tiga still. Då fungerar inte demokratin. Att då försvara sig med ”kränkande påhopp” blir ett angrepp på demokratin och förstärker därmed uppfattningen om fåtalsvälde.

Jan-Eric Hernkrantz