Hem | Politik | Svar till Agneta Hägglund

Svar till Agneta Hägglund

image

(Insändare ”Fast arvode per månad” den 11 sep 2015 i EP) Tack Agneta för ditt svar som var mycket bra. Du har uppfattat min insändare den 7 september ”Har socialdemokraterna för lite folk” på ett korrekt sätt i förhållande till andra politiker som har svårigheter att förstå skriven text.

Jag ställde frågan om en person kan ha 17 politiska uppdrag när man har ett heltidsjobb som oppositionsråd och att alla de uppdragen utförs på ett kvalitetsmässigt och optimalt sätt till skattebetalarnas bästa. Frågan ställdes också om socialdemokraterna saknar kompetens och folk när en person inom partiet har så betungande uppdrag som kan vara till nackdel för hälsan.

Du säger att ”du har ett fast arvode per månad och i det ingår sammanträdesarvode för styrelser och nämnder som idag är totalt 13 uppdrag. Utöver dessa 13 uppdrag har du 3 arvoderade uppdrag som inte ingår i ditt uppdrag som oppositionsråd, som vi skattebetalare saknar uppgift om, vilka är de uppdragen och vad är arvodet för var och en av dessa uppdrag? Svara ärligt.

Låt mig göra en reflektion över din post som oppositionsråd. Förra mandatperioden när du var kommunalråd så hade du lika många uppdrag (17 st) som du deltog i. Nu är du oppositionsråd med lika många uppdrag som Carina Lund som kommunalråd har i dag. Har det gått inflation i dessa uppdrag eller sitter ni i knäna av varandra. Se ex Räddningstjänsten Enköping/Håbo. Måste det vara 3 + 3 ledamöter och ersättare på varje möte, är inte det ett slöseri av skattemedel?

Vad beträffande Gunilla Gustavssons insändare ”Tomma slag i luften” samma dag så kan jag bara konstatera att hon tillhör skaran av politiker att inte förstår skriven text och att jag struntar fullkomligt i om hon läser mina insändare eller inte i fortsättningen. Ditt inlägg får inte sätta nivån på debatten.

Med vänliga hälsningar
Håkan Sundström