Hem | Politik | För medmänsklighet och människovärde – i denna svåra tid. Vi har råd och vi kan!

För medmänsklighet och människovärde – i denna svåra tid. Vi har råd och vi kan!

Tänk dig att vi fått en stadsminister som har fått fnatt, och har bestämt sig för att alla som inte röstar på honom ska straffas med fängelse. Och tänk dig att han skickar ut militära trupper som ska tvinga dig att hylla honom, tvinga dig att kriga mot människor du känner men som är motståndare mot honom, och till och med döda för hans skull. Tänk dig vidare att flera motståndsgrupper beväpnar sig mot honom och tar upp striden mot hans militära trupper. Tänk dig att han anfaller Uppsala, Södertälje och oss här i Bålsta. Flera av oss försvarar oss med de vapen vi lyckats få tag i. Stadsministerns trupper bränner ner hus med misstänkta, som han kallar terrorister i Västerdalen, i Gamla Bålsta och längs med Kraftleden. Tänk dig att fullt krig skulle råda i Sverige.

Många av våra släktingar som finns i övriga landet ser och hör vad som sker. Många flyr till Danmark, cirka 2 av våra 9 miljoner medborgare - till ett land med 5 miljoner. Många flyr till Norge eftersom flera av våra invånare har norskt ursprung, liksom att många flyr till Finland av samma skäl. Men många flyr också upp till Norrland, eftersom det är lättare att undkomma där.

Och du som har en son i tonåren. Din familj satsar era pengar på att smuggla iväg honom till ett tryggt land så långt bort som möjligt från kriget. Och så att han sedan kan skicka efter er.

Totalt flyr mer än halva vår befolkning, nästan 5 miljoner människor. Häften av oss flyr till Norrland och de andra till våra grannländer. Vi flyr från våra hem och vår bygd, våra släktingar och våra vänner, för att rädda vårt eget och våra barns liv. Av alla våra ägodelar får vi med oss det vi kan bära. Resten tvingas vi lämna.

Det här, mina vänner, är precis vad som händer just nu, fast i bl.a. Syrien. Så var glad att du är född här du som är det. Din situation hade varit en helt annan om du hade råkat födas i Syrien eller varför inte i Afghanistan.

De människor som söker sig hit, har lämnat allt de har. De har tagit stora, ja livshotande risker. De vill få trygghet, för sig och sina barn. De vill få en chans till ett nytt liv och de vill ge sina barn en framtid.

Sverige har varit ett av de länder som spelat en viktig roll för att ta emot invandrare från olika delar av värden. En politik som har präglat Sverige sedan 1300-talet, och som sedan andra världskriget gjort att var tionde innevånare i Sverige har sina rötter utanför landets gränser.

I krigets spår är det humanitära skäl som måste ligga till grund för vårt agerande. Inte krassa ekonomiska. Och ännu värre – synen att flyktingar är en andra klassens människor, mindre värda eller sämre än oss som vissa menar.......

Vi har akuta problem att lösa. Vi måste vara tydliga mot resten av EU. I EU:s 28 länder bor det drygt 500 miljoner människor. Man uppskattar att det totala antalet flyktingar som flyr till EU kan vara upp emot 2 miljoner. Ska inte 500 miljoner kunna hjälpa 2 miljoner, ska inte 500 personer kunna hjälpa 2? Som medmänniska och politiker har vi ett humanitärt ansvar. Vi måste hantera situationen med medmänsklighet och människovärde.

Likaså när fattiga människor söker sig till Sverige ska vi möta dem med värdighet och medmänsklighet. De tigger här, inte för sitt höga nöjes skull, utan därför att det är ännu värre hemma. De förföljs och trakasseras av rasister i sitt hemland, en främlingsfientlighet som förföljt den genom århundraden. Något som finns i Sverige men också i övriga Europa. Ungefär 90% av romerna i Rumänien är arbetslösa. Skolorna är i många fall miserabla och fungerar oftast inte.

Samtidigt behöver vi på EU-nivå gemensamt bekämpa denna främlingsfientlighet och såväl Sverige som EU behöver göra insatser i de byar som tiggarna kommer ifrån för att skapa framtidstro. Lösningen finns i Rumänien och Bulgarien.

Vi behöver, med både hjärta och hjärna, som politiker och medmänniska agera för att se till att färre och helst ingen människa, ska behöva söka sig till ett rikare land för att leva i misär och tigga.

Inom 10 år kommer det att saknas cirka 200.000 människor enbart i vården. 200.000 människor som idag inte finns - och som ska ersätta de som kommer att gå i pension. Invandringen är viktig för att Sverige ska kunna bibehålla vårt välstånd.

Och många av de som flyr hit har utbildning och kunskap som är nyttiga för oss. Och som vi de facto behöver!

Precis på samma sätt som de 1,5 miljoner svenskar som flydde från fattigdomen i Sverige till USA under andra halvan av 1800-talet – för att börja ett nytt liv, i ett nytt land, i en främmande kultur och med ett främmande språk. Och bidra till USA:s utveckling. Känns det igen?

I dag finns det mer än 90.000 företag i Sverige, som drivs av en person med invandrarbakgrund, det motsvarar ungefär vart åttonde företag. De finns inom handel och restaurang, inom transport, kunskapsintensiva sektorer som finans, försäkring, reklam, arkitektur, utbildning, juridik samt hälso- och sjukvård.
Och de sysselsätter mer än 350.000 människor.

Många av de som kommit hit har startat företag, som till exempel Chalmers och Bonnier, Felix och Findus. Och vi har sådana som Handelsbanken och Sparbanken, Cloetta och Mazetti. Vi har sådana som Berns och Gröna Lund. Vi har sådana som Allers, Höganäs och Ramlösa. Bara för att nämna några.

Du som tror att vi klarar oss utan invandrare, bör nog tänka om. Eller du kanske anser att vi ska stänga av dessa 90.000 företag och därmed göra 350.000 människor arbetslösa? Du kanske anser att vi inte ska ha en fungerande vård i framtiden?

Min 90-åriga mamma bor på ett äldrehem i Arbrå. Hon tas omhand av vårdpersonal som är både professionella och vänliga. Och hon är väldigt nöjd, tycker mycket om dem.

Häften av den personalen har utländsk bakgrund, från olika delar av världen. Om dessa skulle försvinna skulle inte vården för min mamma fungera – alls. Hur lösa det? Och vem skulle ta hand om dig när du blir gammal? Med omsorg och skötsel?

En del vill att dessa ska ut ur landet. En del vill att den fjärdedel av vår läkarkår som har utländsk bakgrund ska ut ur vårt land, en del vill att en fjärdedel av vår tandläkarkår ska ut ur vårt land. De ropar ”Stoppa invandringen”, ”Gör Sverige rent”.

Men vem ska då sköta om dem när de blir gamla och skröpliga? Vem ska köra taxin du beställer, sköta städningen där du jobbar, sköta banken du har pengar på eller fixa din festmiddag på restaurangen?

För medmänsklighet och människovärde – i denna svåra tid. Vi har råd och vi kan!

Håkan Welin
Liberalerna i Håbo