Hem | Politik | Bålstapartiet är en katastrof i Håbopolitiken

Bålstapartiet är en katastrof i Håbopolitiken

image

(Insändare) Politiken i Håbo står helt still och visar idag ingen utveckling för kommunens medborgare, som till stor del beror på Bålstapartiets närvaro i kommunfullmäktige.

BåP har under alla valperioder manövrerat sig till platser i den styrande konstellationen, med tanke på dem själva och var de mest kan få ekonomisk vinning. Bålstapartiet har en strategi att orsaka kaos i Håbopolitiken och göra det omöjligt att styra Håbo kommun. Det finns många exempel på detta, ett i raden är det senaste beslutet om upphandlingen av Pomona 2 där BåP (ersättare i vård och omsorgsnämnden) manipulerade den ordinarie ledamoten från SD att rösta mot sin övertygelse.

När Bålstapartiet tillhörde majoriteten där Nina Lagh var kommunalråd 2007 – 2010 så röstade Owe Fröjd och Bålstapartiet för att kommunens verksamheter skulle konkurrensutsättas och så blev det, då vann Attendo Care upphandlingen och har nu visat genom brukar enkäter under 5 år att Attendo Care har en mycket bättre verksamhet i jämförelse med kommunens egen verksamhet i Pomona 4. Pomona hus 2 har fungerat mycket bra. I Socialstyrelsens kundundersökning 2015 har Attendo uppnått 83 % nöjdhet hos de boende i hus 2 medan kommunens drift i Pomonas hus 4 endast nått upp till 56 % nöjdhet bland brukarna. Förutsättningarna för de två husen är i stort identiska och driftskostnaderna är desamma.

Jag vill med detta påstå att Bålstapartiet inte går att lita på, de röstar på förslag där de själva får den bästa favören och struntar i den ideologi som de lovat i valrörelsen. När man röstar på ett parti i valet så förutsätter det att partiet håller sig till valmanifestet och inte ansluter sig till den konstellation som passar eget syfte.

Håkan Sundström