Hem | Politik | Företagarfrukost i Skokloster Bygdegård

Företagarfrukost i Skokloster Bygdegård

image

Torsdagen den 18 februari höll Håbo Marknads AB årets första Skoklosterfrukost för företagare i Skokloster Bygdegård.

Håbo kommuns näringslivsbolag håller frukostmöten för företagare i Skokloster två gånger per termin och under torsdagens möte fick deltagarna bland annat veta mer om Skokloster Bygdegårdsförening. Nära trettio personer kom till bygdegården den tidiga morgonen.

Föreningens ordförande Björn Öhlén hälsade välkommen tillsammans med Sonia Thunman Larsson som också sitter i styrelsen. Bygdegården byggdes 1948 av ortsbefolkningen och kan idag användas till sammankomster av olika slag. Läs mer om bydegården här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leif Nyrén, vd för Håbo Marknads AB, berättade om bolagets planer för de kommande åren. Man har lagt en plan för att analysera och kartlägga företagen i kommunen för att kunna erbjuda rätt typ av kompetensutveckling. Läs mer om Håbo Marknads AB här.öppnas i nytt fönster 

Håbos nye högste chef, Per Nordenstam, fick sedan chansen att berätta om sig själv och hur han upplever Håbo kommun som ny i organisationen.

GunBritt Sandin från Leader Mälardalen berättade också om den nya period med landsbygdsstöd från EU just har inletts där bidrag ges till lokala projekt på landsbygden. Det konstaterades att det finns många idéer kring lokala projekt i Skokloster och flera anmälde sig på plats för att arbeta vidare med dessa. Allmänna möten ska också hållas för att låta alla skoklosterbor komma till tals.

Nästa Skoklosterfrukost hålls den 21 april.