Hem | Politik | Titta på kommunfullmäktiges sammanträde från 4 april 2016

Titta på kommunfullmäktiges sammanträde från 4 april 2016

image

Kommunfullmäktige sammanträdde måndagen den 4 april 2016 klockan 19:00

 Vid sammanträdet harbland annat följande ärenden att behandlats:

2. Ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag
3. Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 2015
4. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL
5. Svar på motion om att genomföra en värdering av kommunens och Håbohus AB:s fasta tillgångar med avseende på aktuellt marknadsvärde.
6. Fastighetsförvärv från Håbo marknadsbolag till Håbo kommun
7. Exploateringsavtal Bålsta 1:35, 1:36, Lyckebo
8. Antagande av detaljplan 428, Bålsta 1:35 och 1:36 Lyckebo
9. Exploateringsbudget för Väppeby äng, Väppeby 6:1 (BoKlok, Håbohus och Lindegårdsvägen.)
10. Exploateringsavtal berörande del av Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, BoKlok
11. Antagande av detaljplan för del av fastigheterna Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, Väppeby äng
12. Ansökan om kommunal borgen för nya liftar i Teknikbacken
13. Svar på Medborgarförslag: Belysning med mera längs Kalmarleden. 

Kallelse med handlingarPDF


Klicka på filmen för att se kommunfullmäktiges sammanträde från 4 april 2016


Attila Gal
HåboPortalen