Hem | Politik | Integrationen för våra flyktingar är mycket viktig för kommunen

Integrationen för våra flyktingar är mycket viktig för kommunen

image

(Insändare) Håkan Sundströms fråga som han ska ställa på kommunfullmäktige den 2 maj 2016.

I februaris Kommunfullmäktige påstod jag att Håbo kommun sitter på ett guldägg i samband med mottagande av de många flyktingar som kommer till kommunen, detta under förutsättning att ni politiker tar ert ansvar och ser till att integreringen blir bra och att de slutliga planerna finns tillgängliga innan flyktingarna kommer till kommunen. 

Det är också viktigt att veta att många av de flyktingar som kommer hit har god utbildning som snabbt kan sättas i arbete och i egen försörjning, om kommunen sköter integrationen på rätt sätt. Tar inte kommunen detta på fullt allvar har vi att förvänta oss ett stökigt centrum med hög kriminalitet, där bildandet av medborgargarden kommer upp till diskussion.

Jag har tagit del av politikens integrationsdokument (feb) som samtliga politiker skrivit under och som jag tycker är bra, t.o.m. mycket bra. Nu ska detta dokument brytas ner till konkreta krav och planer av de olika nämnderna, för att slutligen brytas ner till konkreta planer i de olika förvaltningarna. Vi är nu inne i maj och vad jag kan förstå så är inte de politiska nämnderna klara med sina planer som gör mig orolig att inte förvaltningarna hinner med innan flyktingarna kommer. Den viktigaste och mest nödvändiga planen är utbildningen som måste vara klar innan skolan börjar i Augusti. Därför ställer jag nedan fråga till samtliga ordföringar i alla nämnder.

Fråga: När är ni klara med era planer i nämnder och förvaltningar och vilka måldatum finns?

Med vänlig hälsning
Håkan Sundström