Hem | Politik | Kommunfullmäktige måndagen den 2 maj klockan 19:00

Kommunfullmäktige måndagen den 2 maj klockan 19:00

image

Fullmäktiges sammanträden hålls i kommunhuset i Bålsta och är öppna för allmänheten. I anslutning till sammanträdet hålls allmänhetens frågestund.

Vid sammanträdet kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

•Svar på motion: Införande av 30-sträcka längs Åsleden

•Svar på motion: Cykla i Håbo – hela Håbo cyklar

•Årsredovisning 2015 för Håbo kommun

•Uppföljning av miljöstrategin för verksamhetsåret 2015

•Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), tematiskt tillägg till översiktsplan

Kompletta handlingar till sammanträdet finns att läsa digitalt via nedanstående länk och kan också läsas i kommunhuset. Åhörarexemplar finns att tillgå i anslutning till sammanträdet.

Se kommunfullmäktigesammanträdet live eller i efterhand på webben
Kommunfullmäktiges sammanträden livesänds på kommunens Bambuserkanal. http://bambuser.com/channel/H%C3%A5bo

Kallelse och handlingar till kommunfullmäktige
Här kan du läsa kallelsen och handlingarna till måndagens kommunfullmäktige PDF

Källa: Håbo kommun