Hem | Politik | Titta på kommunfullmäktiges sammanträde från 2 maj 2016

Titta på kommunfullmäktiges sammanträde från 2 maj 2016

image

Fullmäktiges sammanträde hölls i kommunhuset i Bålsta och var öppen för allmänheten. I anslutning till sammanträdet hölls allmänhetens frågestund.

Vid sammanträdet kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

•Svar på motion: Införande av 30-sträcka längs Åsleden
•Svar på motion: Cykla i Håbo – hela Håbo cyklar
•Årsredovisning 2015 för Håbo kommun
•Uppföljning av miljöstrategin för verksamhetsåret 2015
•Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), tematiskt tillägg till översiktsplan

Här kan du läsa kallelsen och handlingarna till måndagens kommunfullmäktige PDF

Klicka på filmen för att se kommunfullmäktiges sammanträde från 2 maj 2016
(Spola fram till 10min då KF startar (oklippt version)) 

Attila Gal
HåboPortalen