Hem | Politik | Medborgardialoger i Skokloster och Krägga genomförs i arbetet med den nya översiktsplanen

Medborgardialoger i Skokloster och Krägga genomförs i arbetet med den nya översiktsplanen

image

I vår genomförs ortsanalyser för Skokloster och Krägga i arbetet med den nya översiktsplanen. Det innebär att orterna kartläggs utifrån befolk-ningsmängd, servicenivå, kommunikationer och annat utbud. Efter kart-läggningen kommer det genomföras medborgardialoger för att få svar på hur kommunens invånare vill att Skokloster och Krägga ska utvecklas.

Alla som har intresse av Skokloster och Krägga är välkomna till medborgardia-logerna. Under medborgardialogerna kommer tjänstemän från kommunen och en representant från UL närvara. Media är också varmt välkommen.

– Vi planerar att anordna två medborgardialoger, i orterna Skokloster och Krägga, som en del i det pågående arbetet med den nya översiktsplanen för Håbo kommun. Orterna har utvecklats i snabb takt och nu vill vi veta hur invå-narna ser på den framtida utvecklingen. Synpunkterna under medborgardialo-gen kommer utgöra ett viktigt underlag i den nya översiktsplanen, berättar Marie Pettersson, samhällsplanerare och projektledare för den nya översiktsplanen.

I arbetet med medborgardialogerna gör universitetsstudenterna Emma Ham-marbäck och Elsa Hult sin praktik där de ska hjälpa till med ortanalyserna och medborgardialogerna.

– Det ska bli kul att komma ut och möta medborgarna och höra vad de tycker, säger Emma Hammarbäck och Elsa Hult.

Medborgardialogen i Skokloster kommer äga rum den 10 maj klockan 18:00-21:00 i Slottsskolan.

Medborgardialogen i Krägga kommer att äga rum den 17 maj klockan 18:00-21:00 i Krägga Herrgård

Läs mer på: www.habo.se/ortsanalyser

Källa: Håbo kommun