Hem | Politik | Politiskt samarbete saknas i Håbo

Politiskt samarbete saknas i Håbo

Trots att Carina Lund försökte ett antal gånger få till stånd en huvudbudget som samtliga partier kunde enas kring, så nekade Agneta Hägglund till ett sådant samarbete, trots att skillnaden bara var 8 Mkr på en totalbudget av 1 MD kr. Det politiska samarbetet att utveckla kommunen existerar inte, utan målet för sossarna och Bålstapartiet är att sabotera för alliansen i strävan att styra kommunen frammåt. Resultatet blev, att tre budgetar (M+S,BåP,V + SD) gick upp till KF för omröstning, där resultatet blev 18 – 18 och 5 nedlagda där KF ordförande fick ta till sin utslagsröst för att avgöra budgetfrågan för 2017. Likadant var det när budgeten för 2016 skulle röstas fram i juni 2015 i Skokloster, men då efter att ha blivit bjuden på gott fika av Agneta Hägglund så röstade SD med oppositionen som resulterade i att den styrande minoriteten fick styra kommunen på en S budget för 2016.

Denna gång måste man ge en eloge till SD, att de lade ner sina röster, så att alliansen denna gång får styra med sin egen budget.

Jag kan förstå om de politiska blocken vill profilera sig ett valår med att lägga var sina förslag till budgeti ett mellan år, är att störa styret av kommunen och kan liknas med ett sabotage från motståndarsidan som bara skadar medborgarna.

Håkan Sundström