Hem | Politik | Har oppositionen brist på politisk kompetens?

Har oppositionen brist på politisk kompetens?

Kommunens tjänstemän hade tagit fram en ny avgift för fotvården på 480kr f.o.m. den 15 mars och var baserad på den prisbild som de privata fotvårdarna tar ut av personer över 65 år. Oppositionen hade ett förslag på 420kr som SD föreslagit och som beslutades i KF i måndags.

Vad oppositionen inte hade kännedom om var att det finns en EU lag som förbjuder att stater och kommuner inte får subventionera verksamheter som är under konkursans vilket denna kommunala fotvård befinner sig i.

Man får inte koppla ihop den medicinska fotvården som Lanstingen betalar och har ett pris på 200kr, utan gäller endast den vanliga fotvården och ska således ha ett pris på 480kr. Detta beslut kommer troligtvis att anmälas till förvaltningsrätten.
Är personen över 65 år och inte har ett behov av medicinsk fotvård ska denna person betala 480kr enligt förslag från kommunens tjänstemän.

Håkan Sundström