Hem | Politik | Företagarföreningarna i Håbo positiva till dialogmöten

Företagarföreningarna i Håbo positiva till dialogmöten

image

De sex dialogmöten som genomförts inom "Tillsammans mot ett bättre företagsklimat" under hösten får ett positivt betyg av företagarföreningarna.

Nu har de första stegen tagits för att ta fram en åtgärdsplan för att förbättra näringslivsklimatet. Håbos tre företagarföreningar berättar här om sina  förhoppningar inför fortsättningen.


Susanne Norén, Håbo Företagare Susanne Noren från Håbo Företagare

Vad är din upplevelse av dialogmötena?
- Min Upplevelse av dialogmötena är att det finns människor som verkligen har en vilja och energi att försöka vara med att påverka utvecklingen av Håbo Kommun på flera sätt, inte bara företagsklimatet. Det engagemanget är viktigt att det tas om hand och tas på allvar.

Vad hoppas du blir resultatet av ”Tillsammans för ett bättre företagsklimat”?
- Att det blir mer tydligt vem som har ansvar för vad och hur kommunikationsvägarna ser ut i kommunen. Det vill säga vem har ansvar för en viss fråga och hur kan en kommuninvånare kommunicera rörande den frågan och det viktigaste av allt: åerkopplingen! Även om det inte finns något svar så måste det ske en återkoppling till den berörda. En annat viktigt resultat som jag hoppas på är att frågor som kommer in inte försvinner eller tappas bort för att det byts personal i kommunhuset. Det måste finna ordentliga rutiner kring detta.


Hur kommer ditt eget företagande påverkas av det resultat du hoppas på?
- Tydlighet gällande ansvar och kommunikationsvägar samt tydliga rutiner vid personalbyte skulle underlätta oerhört mycket. Det skulle spara tid och energi.


Har du någon egen fundering eller förslag du vill dela med dig av för att förbättra företagsklimatet i Håbo?
- Den här formen med dialogmöten skulle kunna användas vid flera tillfällen när det ska göras förändringar och fattas beslut. Det är ett bra sätt för beslutsfattare att få in idéer och underlag från människor som finns i den verklighet som besluten berör.

 

Pierre Johansson, Företagarna Upplands-Bro - Håbo Pierre Johansson, Företagarna Upplands-Bro - Håbo

Vad är din upplevelse av dialogmötena?
- Min upplevelse av dialogmötena är att det varit positivt, känslan är att alla vill vara med att påverka vår kommun i rätt riktning. Det som är intressant är att man får en ganska snabb uppfattning om var problemet ligger.

Vad hoppas du blir resultatet av ”Tillsammans för ett bättre företagsklimat”?
- Jag hoppas att resultatet blir att vi får ett bättre samhälle att leva och verka i, självklart också en kommun som är mer företagsvänlig och som verkar för att företag ska kunna växa och blomstra utan att behöva flytta utanför kommunens gräns. Vi verkar i ett av Sveriges mest attraktiva och mest expansiva områden, närheten till storstäder och flygplats och det måste vår kommun ta vara på. Jag hoppas också på en bättre kommunikation mellan näringsliv och politiken och tjänstemän. Ju mer förståelse vi har för varandra desto mer ökar också kunskapen om vad som behövs göras.

Hur kommer ditt eget företagande påverkas av det resultat du hoppas på?
- Jag hoppas på för min egen del att kommun börjar planera nya områden där man delar upp industriområdena med en tydligare inrikting, till exempel ett handelsområde, ett logistikområde och så vidare. För Mälarprofils del så har vi letat efter mark länge och hoppas givetvis att vi kan inom kort att hitta mark att bygga på och fortsätta växa. Ju bättre företagsklimat vi har i kommunen desto mer ökar affärerna för alla företag, både mellan oss befintliga företag och med nya företag som vill etablera sig inom Håbo Kommun, vilket i sin tur kommer ge kommunen mer skatteintäkter.

Har du någon egen fundering eller förslag du vill dela med dig av för att förbättra företagsklimatet i Håbo?
- För att bygga ett bra företagsklimat så måste man först börja bygga på relationer, vi måste mötas och få en samsyn. För att komma dit så måste det finnas bra mötesplatser dit man väljer att gå för att föra en dialog, det gäller alla. Vi ser på problem med olika ögon och från olika håll och så kommer det alltid att vara, tillsammans kan man ändra sin syn eller rentav våga se den från ett annat perspektiv än sitt eget. Vi måste föra en dialog!


  Susanne Hellstrand,  Håbo Qvinnors Företagsnät

Vad är din upplevelse av dialogmötena?
- Jag tycker att dialogmötena har varit spännande, det har varit högt i tak, stämningen var god och alla har haft en vilja att bidra med något bra. Bra att vi fick byta bord under mötena och därmed kunna dela idéer med många fler. De flesta som var med var öppna för andras åsikter.

Vad hoppas du blir resultatet av ”Tillsammans för ett bättre företagsklimat”?
- Jag hoppas givetvis på att kontakten mellan kommunens representanter, både politiker och tjänstemän, och företagarna kommer att förbättras. Och att vissa saker inte blir dragna i långbänk och att prestige läggs åt sidan. Jag hoppas också att vi alla ska inse att vårt läge är unikt och fantastiskt, och att vi kan närma oss näringslivet som finns västerut och inte bara fokusera mot Stockholm.

Hur kommer ditt eget företagande påverkas av det resultat du hoppas på?
-Kanske kan fler företagare närma sig kommunen och erbjuda sina tjänster och utveckla sin realtion. Frukostmöten, andra event och sammankomster i HMABs regi kan ge möjligheter till mer affärer.

Har du någon egen fundering eller förslag du vill dela med dig av för att förbättra företagsklimatet i Håbo?
-
Jag tycker att det är en bra idé att man i kommunen tar fram ambassadörer eller champions på varje avdelning som tar ansvar och driver de frågor som Dialogmötena kommer fram till.

Läs mer om "Tillsammans mot ett bättre företagsklimat" här.

Attila Gal
HåboPortalen