Hem | Politik | Håbo når fin placering i SKL:s Öppna jämförelser

Håbo når fin placering i SKL:s Öppna jämförelser

image

Eleverna i Håbos grundskolor fortsätter att prestera allt bättre resultat i skolan. Det visar rapporten Öppna jämförelser – Grundskola 2017, som Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterade på tisdagen. Håbo är nu på plats 65 av landets 290 kommuner.

Allt fler niondeklassare i Håbo är behöriga att läsa vidare på gymnasiet. Det är ett av alla glädjande exempel i rapporten Öppna jämförelser – Grundskola 2017, som Sveriges Kommuner och landsting, SKL, presenterade idag. Rapporten visar skolelevers kunskapsresultat genom ett antal nyckeltal, både på kommun- och riksnivå för läsåret 2016/2017.

Stor förbättring
Håbo kommer på plats 65 av Sveriges 290 kommuner. Det är en avsevärd förbättring från plats 97 ifjol och plats 110 för två år sedan. 

– Håbo tillhör nu de 25 procent bästa skolkommunerna i landet. Förbättringarna handlar inte om någon quick fix, utan hänger ihop med ett tålmodigt och målinriktat arbete som har fått ta tid, säger Elisabeth Forsberg, förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen.

Duktigare i läsning och naturvetenskap
Ett exempel är pedagogernas medvetna arbete för att höja elevernas läsförmåga. 

– Vi börjar se de goda effekterna av satsningarna på att våra elever ska förstå och ta till sig kunskap utifrån vad de läser. Även i matematik behöver man ju kunna läsa och förstå, säger Lennart Eriksson, utvecklingsledare och kvalitetskontroller.

I just matematik har idag 93 procent av eleverna i Håbo lägst betyget E.

Förvaltningschefen Elisabeth Forsberg lyfter också fram Håbos strategiska och långsiktiga satsning på Naturskolan och NTA, Naturvetenskap och teknik för alla. Det bidrar till att Håbos elever steg för steg förbättrar sina resultat i de naturvetenskapliga ämnena.

Områden för förbättring
– Vi behöver fortsätta att arbeta för att fler elever ska nå sin optimala kunskapsutveckling, så att ännu fler elever får godkänt betyg i alla skolämnen, säger Lennart Eriksson. 

Både Lennart Eriksson och Elisabeth Forsberg är glada över att både de kommunala skolorna och de fristående skolorna i kommunen presterar goda resultat. 

Nöjd kommunledning

Håbos kommundirektör Per Nordenstam och kommunalrådet Liselotte Grahn Elg (M) välkomnar resultaten från SKL.

– Ja, det är mycket glädjande att eleverna i Håbo gör så bra ifrån sig, säger Liselotte Grahn Elg.

– De flesta kommuner värdesätter SKL:s rapport Öppna jämförelser lite extra, eftersom den baseras på statistik. Det gör det extra positivt att se Håbos resultat, säger Per Nordenstam.

Håbo bland kommunerna i Uppsala län
I Uppsala län kommer Håbo näst högst av kommunerna med sin 65:e plats i SKL:s rankning. Bara Knivsta placerar sig något högre upp, på plats 63. 

Läs mer om SKL:s Öppna jämförelser här: https://www.kolada.se/?_p=link&tab_id=84173

Attila Gal
HåboPortalen