Hem | Politik | Kommunfullmäktige sammanträder den 15 oktober

Kommunfullmäktige sammanträder den 15 oktober

image

Håbo kommuns nya kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 15 oktober klockan 19:00. Sammanträdet hålls i Övergranssalen, kommunhuset i Bålsta och är ett konstituerande sammanträde. Då väljs bland annat fullmäktiges presidium för den nya mandatperioden.

Vid sammanträdet kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

- Val av fullmäktiges presidium
- Val av kommunfullmäktiges revisorer
- Förkortad mandatperiod för kommunstyrelsen samt val av kommunstyrelse

Sammanträdet är öppet för allmänheten, åhörare hälsas välkomna. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 19:00.

Se kommunfullmäktiges sammanträde live eller i efterhand
Sammanträdet livesänds och kan också ses i efterhand på webben. Klicka här för att se sammanträdet.

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde
Fullständig ärendelista med handlingar kan läsas här på kommunens hemsida.
Klicka här för att läsa handlingarna

Handlingarna finns också att läsa i anslutning till sammanträdet.

Källa: Håbo kommun