Hem | Politik | Kommunalråd och oppositionsråd i Håbo kommun

Kommunalråd och oppositionsråd i Håbo kommun

image

På kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december valdes Michael Rubbestad (SD) till Håbo kommuns andra oppositionsråd. På kommunfullmäktiges sammanträde den 3 december valdes Agneta Hägglund (S) till oppositionsråd, i oktober valdes Liselotte Grahn Elg (M) till kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd. Håbo kommun har därmed ett kommunalråd och två oppositionsråd.

På sammanträdet den 10 december beslutade också kommunfullmäktige ändra arvodesreglerna från och med 2019-01-01 enligt följande:

Kommunstyrelsens ordförande: 110 % av inkomstbasbeloppet
Oppositionsråd 1: 100 % av inkomstbasbeloppet
Oppositionsråd 2: 50 % av inkomstbasbeloppet

Klicka här för att läsa mer om Håbo kommuns kommunalråd och oppositionsråd.

Bakgrund:
Kommunstyrelsen föreslog i beslut KS 2018-11-26 § 231 att fullmäktige ska inrätta ett ytterligare oppositionsråd (sedan tidigare har fullmäktige ett oppositionsråd, och val till denna post förrättades vid KF 2018-12-03).

Källa: Håbo kommun