Hem | Politik | Fint resultat för Håbo kommun i den senaste servicemätningen

Fint resultat för Håbo kommun i den senaste servicemätningen

Servicemätningen är en del av mätningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som genomförs varje år. Genom servicemätningen kan kommunens resultat jämföras med andra kommuner i likvärdig storlek. 

-  Den här servicemätningen visar ett jättebra resultat som vi verkligen ska vara stolta över. I resultatet ser vi också möjligheter till ytterligare utveckling och förbättring i vårt arbete med bemötandefrågor samt service till våra invånare. Jag också passa på att rikta ett stort tack till alla medarbetare och ett särskilt tack till våra duktiga medarbetare på kontaktcenter som arbetar hårt för att våra invånare ska få en sådan bra service och bra information som möjligt, säger Tobias Arvidsson, kommundirektör.

Mycket snabb kontakt med handläggare
Resultatet av servicemätningen visar att 80 procent får kontakt med en handläggare på kontaktcenter via telefon inom 60 sekunder. Årets resultat än bättre än förra årets mätning och Håbos resultat är över snittet för likvärdiga kommuner som visar ett resultat på 52 procent.

Mycket snabba svarstider via e-post
Resultatet av servicemätningen visar att samtliga frågor som mejlades till kommunens kontaktcenter besvarades inom ett dygn där det i snitt tog en timme att få ett svar. Tiden mäts under kontorstid 08.00-17.00. Håbos resultat är högre än snittet för likvärdiga kommuner. I likvärdiga kommuner besvarades 81 procent av alla mejl inom ett dygn och i snitt tog det cirka fem timmar att få svar.

Mycket god svarskvalitet
Resultatet visar att 83 procent av svaren från Håbo kommun innehöll merinformation, det vill säga mer än bara svar på frågan, exempelvis hänvisning till webbplatsen, bifogade länkar eller tips som inte direkt efterfrågades i frågan. Resultatet är över snittet för likvärdiga kommuner som har resultatet 43 procent.

Fakta om mätningen
Mätningen har utarbetats i samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och JSM Telefront. Mätningen har skett genom telefonsamtal och mejl till kommunen.

De frågeområden som valdes är relativt vanligt förekommande från kommuninvånare, både via telefon och e-post. Frågorna handlade om bygglov, förskola, grundskola, individ- och familjeomsorg, miljö och hälsa, gator och vägar, äldreomsorg, handikappomsorg, kultur och fritid samt kommunledningskontoret. 

För att beskriva telefonsamtalens karaktär används ett antal bedömningskriterier: bemötande, intresse och engagemang, information, tillgänglighet och svar på frågan. Som hjälp vid bedömningen av faktorerna har kriterierna god, medelgod och dålig använts.

Klicka här för att läsa hela rapporten.

Källa: Håbo kommun