Hem | Politik | Ungefär 8 miljoner skickar Håboborna årligen till EU och Bryssel.

Ungefär 8 miljoner skickar Håboborna årligen till EU och Bryssel.

Här står vi inför ett vägval. Vi kan antingen rösta för än mer maktförflyttning till Bryssel eller för att makten och pengarna ska vara där de hör hemma. För Sverigedemokraterna är valet enkelt.

 

Från att ursprungligen ha varit ett frihandelsprojekt har EU i ökande takt tagit över befogenheter från medlemsstaterna på allt fler områden. Sverigedemokraterna vill i Europaparlamentet verka för att stoppa fortsatt maktöverföring till Bryssel, vända den skenande kostnadsutvecklingen och motverka nya lagstiftningsinitiativ på områden som bättre kan regleras på nationell nivå. Men för att på riktigt vända EU:s utveckling behöver EU reformeras i grunden genom att omförhandla EU:s grundlag som reglerar hur EU fungerar och vilken makt EU ska ha.

 

Sverigedemokraterna kommer därför att arbeta för ökad respekt för medlemmarnas olikheter, stärkt vetorätt för medlemmarna, demokratiserad lagstiftningsprocess, en offentlighetsprincip för EU, begränsade befogenheter för EU, begränsad makt för EU:s byråkrater, införande av ämbetsmannaansvar samt stärkt skydd för yttrande- och informationsfriheten.

 

Kort och gott, mindre Bryssel, mer Håbo.

 

Michael Rubbestad (SD)

Oppositionsråd Håbo kommun