Hem | Politik | Bålstapartiet BÅP | Håbos politiker har nu fått ett "fallskärmsavtal"

Håbos politiker har nu fått ett "fallskärmsavtal"

image

Kommunfullmäktige beslutade i måndags den 15 december att politiker som blir "bortröstade" eller självmant beslutar att lägga av med sina politiska uppdrag, oavsett anledning, ändå kommer att få betalt utan att göra något för kommunen.

Redan i dag har alla politiker ett lagstöd som gör att de har rätt till tjänstledighet från sina ordinarie arbete vid fullgörande av polituiska uppdrag.

Därför känns det extra stötande att man skall få fortsatta arvoden om man inte behagar gå tillbaks till det arbete som man har tjänstledigt från. Om de arbetsuppgifterna inte finns kvar eller om arbetsgivaren inte längre finns kvar så borde dom omfattas av a-kassa och arbetsförmedlingens åtgärder precis som alla andra "vanliga" människor, eller??

Owe Fröjd

Bålstapartiet

Se utdrag ur dagens EP om hur dessa fallskärmar "faller ut" :

"Håbo fullmäktige har beslutat att anta bestämmelserna, med reservation från Bålstapartiet. Owe Fröjd presenterade en uträkning om vad omställningsstödet skulle kunna kosta kommunen, gjord av kommunens ekonomiförvaltning.

Ett kommunalråd som avgår vid 58 år efter att innehaft posten i tolv år och inte fått något nytt jobb kan med dagens kommunalrådsarvode som grund få ut sammanlagt drygt 3 276 800 kronor fram till 65-årsdagen i omställningsstöd.

Inklusive arbetsgivaravgifter kostar detta kommunen 4 306 300 kronor.

– Pensioner är bra, men omställningsstöd tycker jag inte det finns behov av, framhöll Owe Fröjd. Han betecknar omställningsstödet som fallskärm och inget annat, och menar att man ska kunna ställa samma krav på att söka nytt jobb på politiker som alla andra.

Han begärde votering, men det var inga andra partier som höll med honom. SD och V avstod från att rösta, medan alla övriga röstade för kommunstyrelsens förslag."