Hem | Politik | Bålstapartiet BÅP | Motion till Håbo Kommunfullmäktige 2015-02-23

Motion till Håbo Kommunfullmäktige 2015-02-23

Bålstapartiet aktualiserade frågan under 2014 till Agneta Hägglund för att försöka få till en lösning med UL, dock så rönte detta inte någon framgång.
Enligt UL så beror det på de många felparkerade bilar som står i vändplanen och då det är kommunen som ansvarar för parkeringsövervakningen så faller problemet tillbaks på kommunen.
 
Bålstapartiet har under de två senaste arbetsutskott i kommunstyrelsen 2015 försökt att få detta prioriterat, dels hos kommunens tjänstemän och i den politiska ledningen, dock utan något resultat, mest löst prat.
 
Då denna fråga är tämligen enkel att lösa om bara viljan finns så lyfter vi den för åtgärd i Kommunfullmäktige
 
Bålstapartiet vill att Kommunfullmäktig beslutar följande:
Att: Se till att kommunen sköter sina åtaganden av parkeringsövervakningen, alternativt lejer ut detta till extern utförare
 
Att: När detta är löst åter kontakta UL med en förfrågan om att mjuka linjen åter igen kan trafikera Bålsta centrum.
 
För Bålstapartiet i Håbo Kommunfullmäktige, Owe Fröjd