Hem | Politik | Bålstapartiet BÅP | Håbohus måste sänka avkastningskraven

Håbohus måste sänka avkastningskraven

image

Nytt beslut i kommunstyrelsen bäddar för lägre hyror i Håbohus-

Under måndagens möte med Håbo kommunstyrelse skulle förslag till nya ägardirektiv för Håbohus beslutas.

Bålstapartiet, med bifall av Sverigedemokraterna, föreslog att Håbohus avkastningskrav (läs vinstkrav) skall sänkas från 5 % till 2 %. Kommunstyrelsen biföll detta förslag
Detta möjliggör en lägre hyressättning i framtiden, framförallt kan man begära en lägre hyra för nya mindre lägenheter till ungdomar och för seniorboende.

Då det nya avkastningskravet avser ett totalt avkastningskrav på 2 % för alla lägenheter kan även Håbohus styrelse, om dom vill, besluta om ännu mindre avkastning på vissa lägenheter och lite högre på andra.
Slutgiltigt beslut tas vid kommande kommunfullmäktige

Owe Fröjd
Bålstapartiet