Hem | Politik | Bålstapartiet BÅP | Försäljningen av Granvallen i Övergran stoppad ännu en gång

Försäljningen av Granvallen i Övergran stoppad ännu en gång

image

2010 stoppade Bålstapartiet försäljningen av fotbollsplanerna i Övergran från försäljning till ett skandalöst underpris. Det fanns ett förslag på att sälja dom till en politiker i kommunen för 800.000 kronor. Det som skulle säljas var klubbhuset med omgivande mark på över 40.000 kvadratmeter, kommunalt vatten och avlopp fanns.

Bålstapartiet tvingade fram en ny värdering och kommunens utvecklingsstrateg skrev i ett remissyttrande 2010-09-10 (diarienummer MTN2010/85 nr 2010.1572) att tomten kunde bebyggas med 20 villor och intäkterna skulle bli 12.000.000, efter avdrag av exploateringskostnader skulle kommunens överskott bli 7.000.000 kronor.

Döm om vår förvåning då samma ärende dök upp på kommunstyrelsens arbetsutskott igen i dag 2015-03-24. Denna gång fanns inget pris satt på fastigheten, förslaget till beslut var:

1. Kommunstyrelsen beslutar att försälja fastigheten genom extern mäklare

2. Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att påteckna handlingar för en försäljning

Detta förslag innebär i praktiken att ingen ny värdering behöver göras, i princip kan fastigheten säljas för vilket belopp som helst utan ny politiskt prövning.

Dessutom så misstänker Bålstapartiet att det är samma politiker som nu än en gång försöker köpa denna mark till ett rejält underpris (bara rykten, men från säker källa)

Bålstapartiet yrkade på återremiss för att utreda om kommunen kan ha annan användning av marken i stället, tex. fotbollsplaner igen, campingplats, husvagnsuppställning, etc. tills det blir dags att bygga hus där.

Socialdemokraterna yrkade bifall till Bålstapartiets förslag som därmed beslutades.

Owe Fröjd

Bålstapartiet