Hem | Politik | Bålstapartiet BÅP | Samverkan om budget i Håbo mellan S, SD, V och Båp?

Samverkan om budget i Håbo mellan S, SD, V och Båp?

image

(Pressmeddelande) I Håbo kommun har ”minoritetsmajoriteten” (Moderaterna, Centern, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet) presenterat sitt förslag till budget för 2016 inför kommunstyrelsens arbetsutskott.

Med anledning av det svåra parlamentariska läget, ”minoritetsmajoriteten” har ingen egen majoritet i kommunfullmäktige för sitt budgetförslag, har Bålstapartiet inbjudet samtliga övriga partier i oppositionen (som tillsammans har en stor majoritet i kommunfullmäktige) till en förutsättningslös diskussion om det svåra budgetläget.

Vi kommer enbart att diskutera budget 2016 ur ett Håboperspektiv, rikspolitiska ideologiska olikheter är inte en prioriterad diskussionspunkt för mötet.

Owe Fröjd
Partiledare, Bålstapartiet