Hem | Politik | Bålstapartiet BÅP | Är den politiska ”Minorites-majoriteten” i Håbo fullständigt handlingsförlamade?

Är den politiska ”Minorites-majoriteten” i Håbo fullständigt handlingsförlamade?

image

(Insändare) I februari 2015 lade Bålstapartiet en motion om att kommunen skulle sköta sitt åtagande av parkeringsövervakningen, alternativt överlåta den till extern utförare. Detta för att UL åter skulle trafikera Bålsta Centrum med den så kallade ”mjuka linjen”

Anledning var att UL lagt om sin busslinje till Bålsta Centrum för att kommunen inte klarade av sin uppgift när det gällde parkeringsövervakningen, bussen kom helt enkelt inte fram!
Detta fick till följd att många äldre och personer med funktionshinder fick en lång väg att gå till närmaste busshållplats efter ett butiks eller apoteksbesök.

-I september 2015 år biföll kommunfullmäktige vår motion.
-Den 10 november föreslog tekniska utskottet kommunstyrelsen att besluta om en upphandling av en extern parkeringsövervakning.
-Den 17 november hade kommunen samråd med UL, där framkom att om bara kommunen såg till att de parkerade bilarna försvann skulle dom återuppta sin linjesträckning till Bålsta centrum
-Den 23 november beslutade kommunstyrelsen att upphandla en extern parkeringsövervakning. För att få en snabb omedelbar lösning på parkeringsproblemet yrkade jag även på följande: Owe Fröjd (Bålstapartiet) yrkar att vändplanen vid Bålsta centrum särskilt ska prioriteras under de timmar (8 timmar per vecka, min kommentar) per vecka som idag avsätts för parkeringsövervakning.

Yrkandet bifölls.

I går 160302 togs frågan upp på tekniska utskottet för en återkoppling om problemet var löst, där hade man ingen aning om vad beslutet som fattades i kommunfullmäktige september, eller i kommunstyrelsen den 23 november innebar, man var nu i full färd med att planera en ny busshållplats på ett annat ställe i närheten till en kostnad på uppskattningsvis 500.000 till 1.000.000 kronor!!

Läget i dag:

Parkeringsövervakningen vid Bålsta Centrum fungerar fortfarande inte och felparkerarna står kvar, UL kör fortfarande inte ner till Centrum, pensionärerna får släpa sina matkassar till en annan busshållplats. Någon upphandling är ännu inte gjord, den är inte ens utannonserad (efter annons tar det flera månader, 4-8?, innan allt är klart)

Under mina snart 40 år inom Håbos politik har jag aldrig varit mer orolig för framtiden.

Hur kommer den nuvarande Minoritets-majoriteten klara av att sköta vår kommun på ett seriöst sätt fram till nästa val? detta när man inte kan lösa en enkel parkeringsfråga på över ett år, trots tydliga och klara politiska beslut, både från kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, samt solklara direktiv och beslut från kommunstyrelsen.

En misstroendeomröstning står snart för dörren!

Owe Fröjd, partiledare

Bålstapartiet